Geodetski vestnik, 58 (2014), 4

nasl 58 4            

ebook

e-knjiga | e-book

English version

 

UVODNIK

 

Anka Lisec | PRILOŽNOST


Blaž Mozetič | ČAROBNOST ČAROVNIJE NI ILUZIJA

 


RECENZIRANI ČLANKI

 

UPORABA AIFM-TEHNOLOGIJE ZA DIMENZIJSKO KONTROLO TURBINSKIH DELOV

Iztok Slatinšek, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.667-680

 

O NASTANKU KOORDINATNEGA SISTEMA D48

Siniša Delčev, Gábor Timár, Miran Kuhar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.681-694

 

KAKOVOST DRŽAVNEGA ORTOFOTA V RAZLIČNIH LETNIKIH NJEGOVE IZDELAVE

Mojca Kosmatin Fras, Niko Fabiani, Mihaela Triglav Čekada

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.695-709

 

RAZVOJNE USMERITVE NA PODROČJU ZEMLJIŠKEGA KATASTRA IN ZEMLJIŠKE ADMINISTRACIJE

Mateja Zupan, Anka Lisec, Miran Ferlan, Marjan Čeh

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.710-723

 

(NE)USKLAJENOST URADNIH PROSTORSKIH EVIDENC PRI UGOTAVLJANJU KRČITVE GOZDOV V SLOVENIJI | (IN)CONSISTENCY IN THE OFFICIAL SPATIAL DATA IN ASSESSMENTS OF DEFORESTATION IN SLOVENIA

Mojca Nastran, Laura Žižek Kulovec

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.724-745

 

THE QUALITY ANALYSIS OF THE NATIONAL GRAVIMETRIC NETWORK OF LITHUANIA (ANALIZA KAKOVOSTI NACIONALNE GRAVIMETRIČNE MREŽE V LITVI)

Petras Petroskevicius, Eimuntas Parseliunas, Rosita Birvydiene, Darius Popovas, Romuald Obuchovski, Lina Papsiene

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.746-755

 

GEODATA MANAGEMENT BY DEVELOPING OF NATIONAL DATA INFRASTRUCTURE IN THE REPUBLIC OF SERBIA (PROSTORSKI PODATKI PRI RAZVOJU NACIONALNE PROSTORSKE PODATKOVNE INFRASTRUKTURE V REPUBLIKI SRBIJI)

Ivan R. Aleksić, Jelena Gučević, Dragana Milićević Sekulić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.756-766

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE

 

Joc Triglav | DEUS EX MACHINA

 

Klemen Medved | POSTAVLJENI STA PRVI DVE TOČKI KOMBINIRANE GEODETSKE MREŽE

 

Katja Banovec Juroš | SISTEM HITREGA KARTIRANJA OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH GIO EMS – COPERNICUS

 


 

NOVICE

 

Alenka Kovač, Tomaž Petek | NOVICE Z GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE


Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG, OD 1. 8. 2014 DO 31. 10. 2014


Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

 

Blaž Mozetič, Bojan Stopar, Matej Plešnar | NAPOVED GEODETSKEGA DNE 2015


Matej Plešnar | POGOVOR S PREDSEDNIKOM USTAVNEGA SODIŠČA


Nikolaj Šarlah, Mitja Domajnko | KLEPET Z DIREKTORJI GEODETSKIH UPRAV


Boštjan Pucelj | POHOD NA TRIGONOMETRIČNO TOČKO I. REDA – ZGLAVNICA IN STROKOVNO SREČANJE Z DR. JOCEM TRIGLAVOM


Dolenjsko geodetsko društvo | DOLENJSKI GEODETI V ČRNI GORI


Miha Muck | POHAJKOVANJE PO DUGEM OTOKU


Nace Perne | IZLET STAREJŠIH ČLANOV LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA NA TRŽAŠKI KRAS (9. OKTOBER 2014)


Bogdana Šuvak | DRUŠTVO GEODETOV GORENJSKE V PREKMURJU


Matej Kovačič, Mitja Domajnko | 9. KOŠARKARSKI TURNIR GEODETOV


Meta Možina | RGSM SARAJEVO 2014


Irena Rojko | KONGRES FIG SKOZI ŠTUDENTSKE OČI


Aleksandar Šašić Kežul | NOVO VODSTVO DRUŠTVA ŠTUDENTOV GEODEZIJE SLOVENIJE

 

 

NAPOVED DOGODKOV

 

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2015

 


SEZNAM RECENZENTOV ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH ČLANKOV GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 2014

 

20-LETNICA ČLANSTVA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE V MEDNARODNI ZVEZI GEODETOV FIG

 

 

SPONZORJI

 

Riko

Hidroinženiring, Vodovodi in kanalizacija

Geodetski inštitut Slovenije