Geodetski vestnik, 58 (2014), 3

nasl 58 3            

ebook

e-knjiga | e-book

English version

 

UVODNIK

 

Anka Lisec | SLEDI


Blaž Mozetič | ČEZ SEDEM LET VSE PRAV PRIDE, LAHKO PA TUDI PREJ

 


RECENZIRANI ČLANKI

 

DOLOČITEV OSENČENOSTI DOLVODNE POVRŠINE BETONSKE PREGRADE MOSTE

Pavel Žvanut, Rok Vezočnik, Goran Turk, Tomaž Ambrožič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.453-465

 

METODA PPP PRI STATIČNI IZMERI GNSS

Oskar Sterle, Bojan Stopar, Polona Pavlovčič Prešeren

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.466-481

 

AVSTRIJSKI ZEMLJIŠKI KATASTER: OD PRVIH ZAČETKOV DO SODOBNEGA ZEMLJIŠKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA | THE AUSTRIAN LAND CADASTRE: FROM THE EARLIEST BEGINNINGS TO THE MODERN LAND INFORMATION SYSTEM

Anka Lisec, Gerhard Navratil

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.482-516

 

SAFEGUARDING REAL PROPERTY RIGHTS AND RATIONAL USE BY CONFLICTING PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS – THE GERMAN APPROACH (VAROVANJE PRAVIC NA NEPREMIČNINAH TER SMOTRNA RABA ZEMLJIŠČ OB NAVZKRIŽNIH ZASEBNIH IN JAVNIH INTERESIH – NEMŠKI PRISTOP)

Joachim Thomas

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.517-534

 

URBAN LAND VALUE MAPS – A METHODOLOGICAL APPROACH (KARTE VREDNOSTI STAVBNIH ZEMLJIŠČ – METODOLOŠKI PRISTOP)

Radoslaw Cellmer, Miroslaw Belej, Sabina Zrobek, Maruška Šubic Kovač

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.535-551

 

CHARACTERISATION OF BUILDING ALIGNMENTS WITH NEW MEASURES USING C4.5 DECISION TREE ALGORITHM (DOLOČANJE LASTNOSTI PORAVNAV OBJEKTOV NA PODLAGI NOVIH MER Z UPORABO ALGORITMA ODLOČITVENIH DREVES C4.5)

Sinan Cetinkaya, Melih Basaraner

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.552-567

 

VALUE FRAMEWORK FOR EVALUATION OF LAND BANKS/FUNDS (VREDNOSTNI OKVIR ZA OCENO ZEMLJIŠKIH BANK/SKLADOV)

Stevan Marošan, Dragana Milićević, Vladan Đokić, Mladen Šoškić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.568-577

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE

 

Sandi Berk | ZAMRZNJENO V PROSTORU IN ČASU

 

Tatjana Veljanovski, Andreja Švab Lenarčič, Krištof Oštir | SATELITI SENTINEL – VESOLJSKA KOMPONENTA EVROPSKEGA PROGRAMA ZA OPAZOVANJE ZEMLJE COPERNICUS

 

Dougan Nejc, Šašo Aleksander, Tržan Urh, Vidmar Blaž | IZDELAVA BREZPILOTNEGA LETALNIKA ZA ZAJEM PROSTORSKIH PODATKOV – PROJEKT DRUŠTVA ŠTUDENTOV GEODEZIJE SLOVENIJE FLYEYE

 

Jerneja Vrhovec | LAMINIRANI ZEMLJEVIDI GEAGO

 

Brigita Mikulec Bizjak | IZ UST GEODETINJE V UŠESA URADNIKOV

 

Joc Triglav | ŽIVLJENJE KRATKO, GEODET DOLG


 

NOVICE

 

Tomaž Petek | NOVICE Z GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE


Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG, OD 1. 5. 2014 DO 31. 7. 2014


Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

 

Erna Flogie Dolinar | SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE 2014


Blaž Mozetič, Erna Flogie Dolinar, Anka Lisec | KONGRES MEDNARODNE ZVEZE GEODETOV FIG 2014, KUALA LUMPUR


Simona Čeh | 20. TRADICIONALNO SREČANJE NA KRIMU


Grega Šoič | STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE NA DUNAJ


Marijana Vogrin | GORENJCI OSVAJALI DOLENJSKO


Meta Možina | GEODETSKE TERENSKE VAJE – VAČE 2014

 

 

NAPOVED DOGODKOV

 

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU OKTOBER–DECEMBER 2014


 

 

 

SPONZORJI

 

Riko

Godina

Geodetski inštitut Slovenije