Geodetski vestnik, 58 (2014), 1

nasl 58 1            

ebook

e-knjiga | e-book

   

English version 

 

UVODNIK

 

Anka Lisec | PRVI KORAK


Blaž Mozetič | KJE JE RUBIKON?

 


RECENZIRANI ČLANKI

 

ANALIZA KAKOVOSTI DOLOČITVE PARAMETROV KROGLE PRI TERESTRIČNEM
LASERSKEM SKENIRANJU

Tilen Urbančič, Božo Koler, Bojan Stopar, Mojca Kosmatin Fras

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.slv.2014.01.011-027

 

EVIDENCE IN STANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE, PRIMER ZADRŽEVALNIKA VOGRŠČEK

Matjaž Tratnik, Franci Steinman, Silvana Batič, Marina Pintar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.01.028-045

 

LAND CONSOLIDATION FOR LARGE-SCALE INFRASTRUCTURE PROJECTS IN GERMANY | KOMASACIJE PRI VELIKIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTIH V NEMČIJI

Andreas Hendricks, Anka Lisec

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.01.046-068

 

CONTINUITY OF BUILT-UP AREAS AS A CRITERION FOR DELIMITATION OF URBAN SETTLEMENTS | STRNJENOST POZIDANIH POVRŠIN KOT MERILO ZA DOLOČANJE OBMOČIJ MESTNIH NASELIJ

Samo Drobne, Tadej Žaucer, Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.01.069-102

 

IMPACT OF THE RECESSION ON THE ATTRACTIVENESS OF URBAN AND RURAL AREAS OF SLOVENIA | VPLIV RECESIJE NA PRIVLAČNOST MESTNIH IN PODEŽELSKIH OBMOČIJ SLOVENIJE

Samo Drobne

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.01.103-139

 

A NOVEL ROUTE DESIGN METHODOLOGY BASED ON MINIMIZING LEVEL DIFFERENCES BETWEEN GRADE AND GROUND LINE (NOVA METODOLOGIJA NAČRTOVANJA POTI Z MINIMALIZACIJO RAZLIK MED VIŠINSKIMI KOTAMI)

Nursu Tunalıoğlu, Metin Soycan

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.01.140-154


 

 

STROKOVNE RAZPRAVE

 

Maja Bitenc | BREZPILOTNI LETALNIKI – OD IGRAČE DO VEČNAMENSKIH ROBOTOV

 

Nataša Pichler-Milanović, Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek | TURAS: PREHOD K ODPORNOSTI V TRAJNOSTNEM RAZVOJU MEST

 

Jurij Režek | DRŽAVNI GEODETSKI REFERENČNI SISTEM BOMO IZGRADILI TUDI S POMOČJO EVROPSKIH DONACIJ

 

Stane Lunder | ZEMLJIŠKI KATASTER – SPOMINI S TERENA

 

Joc Triglav | NI PROSTORA ZA PRASCE : K**C GLEDA

 

 

NOVICE

 

Tomaž Petek | NOVICE Z GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE


Elizabeta Adamlje | NOVA DOKTORICA IN MAGISTER ZNANOSTI NA UL FGG – ODDELKU ZA GEODEZIJO


Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA UL FGG – ODDELKU ZA GEODEZIJO OD 1. 11. 2013 DO 31. 1. 2014


Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

 

Anton Prosen | POMEMBNO SPOZNANJE


Erik Karbič | SREČANJE DELEGACIJ ZVEZ GEODETOV IZ SLOVENIJE IN SRBIJE


Samo Jakljič | POHOD DGD NA TRIGONOMETRIČNO TOČKO II. REDA – LJUBEN


Urh Tržan | RGSM NOVI SAD 2013


Meta Možina | EKSKURZIJA ŠTUDENTOV GEODEZIJE V CELJE

 

 

NAPOVED DOGODKOV

 

GEODETSKI DAN 2014


Aleš Lazar | KOLEDAR DOGODKOV

 

 

 

OGLASI

 

Riko

Hidroinženiring

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica

Geodetski inštitut Slovenije