Geodetski vestnik, Letnik 57 (2013), št. 2    - English version

 

UVODNIK

 

Anton Prosen – SLOVENIJA – RURALNA ALI URBANA DRŽAVA?

Blaž Mozetič – MI TRIJE SMO NAJ BOLJŠI PAR

 

IZ ZNANOSTI IN STROKE

 

OPTIMALNA DOLŽINA VIZURE DIGITALNEGA NIVELIRJA LEICA GEOSYS TEMS DNA03

Edin Mazić, Nedim Tuno, Simona Savšek, Dušan Kogoj

 

ANALIZA SAMODEJNE METODE ZA GENERIRANJE DIGITALNIH MODELOV RELIEFA IZ PODATKOV LIDAR NA OBMOČJU SLOVENIJE

Domen Mongus, Mihaela Triglav Čekada, Borut Žalik

 

ALGORITEM ZA PREPOZNAVANJE KRAŠKIH KOTANJ NA PODLAGI DIGITALNEGA MODELA RELIEFA

Jaroš Obu, Tomaž Podobnikar

 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI GEOREFERENCIRANJA PODATKOV ZRAČNEGA LASERSKEGA SKENIRANJA ZA UPRAVLJANJE VODA

Vasja Bric, Sandi Berk, Mihaela Triglav Čekada

 

ODLOČITVENI MODEL POVEZOVANJA RAČUNOVODSKE IN TEHNIČNE EVIDENCE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Petra Pergar, Matija Polajnar

 

RELIABILITY ANALYSIS OF INTERPOLATION METHODS IN TRAVEL TIME MAPS – THE CASE OF WARSAW (STATISTIČNA ANALIZA ZANESLJIVOSTI INTERPOLACIJSKIH METOD NA KARTI ČASOVNE DOSTOPNOSTI – PRIMER VARŠAVE)

Elzbieta Bielecka, Anna Bober

 

DINAMIKA SELITEV IN DELOVNE MOBILNOSTI V URBANA SREDIŠČA SLOVENIJE, 2000–2011

Samo Drobne, Tina Rajar, Anka Lisec

 

 

NOVOSTI IZ STROKE

 

Anka Lisec, Aleš Lazar – GEO & IT NOVICE

Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE – IZ TUJIH STROKOVNI REVIJ

 

STRANI GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

 

Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek – UVODNI SESTANEK V OKVIRU PROJEKTA ELF (EUROPEAN LOCATION FRAMEWORK)

Darja Tibaut – EVIDENTIRANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI – III. KONFERENCA

Martina Vošnjak, Darja Majcen – 30. JUBILEJNO MEDNARODNO SREČANJE GEODETOV NEKDANJE AVSTRO-OGRSKE

 

MNENJA IN PREDLOGI

 

Tomaž Farič, Andrej Mesner, Matej Kovačič, Franc Ravnihar – KAKOVOST ELABORATOV GEODETSKIH STORITEV

Joc Triglav – ZANIMIV ZAPIS IZ 19. STOLETJA O KOMASACIJAH

OSKRBA S PITNO VODO, STALIŠČE IZS O PREDLOGU DIREKTIVE EU O PODELJEVANJU KONCESIJ

 

IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

 

Teja Japelj – SEZNAM DIPLOM NA UL FGG – ODDELKU ZA GEODEZIJO OD 1. 3. 2013 DO 30. 4. 2013

 

KOLEDAR STROKOVNIH PRIREDITEV

 

Anka Lisec, Aleš Lazar – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV, JULIJ–SEPTEMBER 2013

 

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Jurij Režek – PO ELEKTRONSKI POTI V PRIHODNOST
Vesna Mikek – IZLET LGD V KRAŠKO PODZEMLJE
Melita Rataj – IZOBRAŽEVALNI DAN IN ZBOR ČLANOV DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Boštjan Pucelj – POHOD NA TRIGONOMETRIČNO TOČKO I. REDA – SV. ANA
Jože Dajnko – DESETI TRADICIONALNI PLANINSKI POHOD – URŠLJA GORA 2013
Peter Golob – 10. TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI NA MIVKI
Peter Golob – 19. TRADICIONALNO SREČANJE NA KRIMU
Majda Meštrić – JOŽE ŠETINA (IN MEMORIAM)

 

 

OGLASI

 

Geodetski inštitut Slovenije

Geodetska družba - GeoPro

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica