Geodetski vestnik, Letnik 57 (2013), št. 1    - English version

 

UVODNIK

 

Anton Prosen – KADROVSKI VRTILJAK

Blaž Mozetič – SUDOKU

 

IZ ZNANOSTI IN STROKE

 

MODELIRANJE IONOSFERSKE REFRAKCIJE ZA IZBOLJŠAVO ABSOLUTNEGA GNSS-POLOŽAJA S KODNIMI INSTRUMENTI: priprava na 24. Sončev cikel

Oskar Sterle, Bojan Stopar, Polona Pavlovčič Prešeren

 

PRIMERA IZVAJANJA DIREKTIVE INSPIRE IN IZVEDBE SISTEMA METAPODATKOV V SLOVENIJI IN ŠVICI

Mateja Kos, Radoš Šumrada

 

GEODETSKA DEJAVNOST IN ENOTNI TRG EU – PRIJATELJA ALI SOVRAŽNIKA?

Janja Hojnik

 

LAND SURVEYORS AS EXPERT WITNESSES IN REAL ESTATE LITIGATION MATTERS IN SPAIN (IZVEDENIŠKA DEJAVNOST NA PODROČJU NEPREMIČNIN V ŠPANIJI)

Natalia Garrido-Villén, Alberto Antón-Merino, José Luis Berné Valero, Carmen Femenia Ribera

 

MORTGAGE MARKET IN THE REPUBLIC OF SERBIA: PRESENT SITUATION AND PROSPECTS (HIPOTEKARNI TRG V REPUBLIKI SRBIJI: TRENUTNO STANJE IN OBETI)

Zagorka Gospavić, Jelena Gučević, Olivera Vasović, Vladan Djokić

 

PREDLOG ZA SPREMEMBO URBANEGA SISTEMA SLOVENIJE

Andrej Pogačnik

 

UPRAVLJANJE GORSKIH NEVARNOSTI IN TVEGANJ V ZAVAROVANIH OBMOČJIH: PRIMER TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA, SLOVENIJA

Matjaž Mikoš

 

 

NOVOSTI IZ STROKE

 

Anka Lisec, Aleš Lazar – GEO & IT NOVICE

Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE – IZ TUJIH STROKOVNI REVIJ

 

STRANI GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

 

Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek – POVZETEK PROGRAMA DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE ZA LETI 2013 IN 2014

Franc Ravnihar – ELEKTRONSKA IZMENJAVA PODATKOV MED ZEMLJIŠKIM KATASTROM, KATASTROM STAVB IN ZEMLJIŠKO KNJIGO

 

MNENJA IN PREDLOGI

 

Joc Triglav – PROJEKT TEŠANOVCI – OBNOVA ZEMLJIŠKOKATASTRSKIH NAČRTOV

 

IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

 

Teja Japelj – SEZNAM DIPLOM NA UL FGG – ODDELKU ZA GEODEZIJO OD 1. 12. 2012 DO 28. 2. 2013

Mojca Foški, Alma Zavodni Lamovšek – OB UPOKOJITVI PROF. DR. ANDREJA POGAČNIKA

Jana Šelih – PODELITEV PREŠERNOVIH NAGRAD TER PRIZNANJ NAJ BOLJŠIM ŠTUDENTOM IN PEDAGOGOM V LETU 2012 NA FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI

Anka Lisec, Marjan Čeh – STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ŠTUDENTE GEODEZIJE V KRŠKO

Deanira Polanec – VAJA 1: BRUCOVANJE 2012

 

KNJIŽNE NOVICE IN SIMPOZIJI

 

Dejan Grigillo, Anka Lisec, Urša Kanjir – POROČILO O KONGRESU ISPRS V MELBOURNU

 

KOLEDAR STROKOVNIH PRIREDITEV

 

Anka Lisec, Aleš Lazar – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV, APRIL–JUNIJ 2013

 

NOVICE IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Lenka Špela Žnidaršič – SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE 2013

Lenka Špela Žnidaršič, Majda Lončar – PODELITEV NAZIVA ZASLUŽNI ČLAN ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE MAG. JURIJU REŽKU IN MATJAŽU GRILCU

Lija Šušteršič, Simona Čeh – TEKMA V NOČNEM VELESLALOMU ZA POKAL LGD – NA SMUČIŠČU POLŽEVO

Peter Golob – IZ MALEGA V VELIKO! OBČNI ZBOR LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA 2013

Matjaž Grilc – INTERVJU: JEAN-YVES PIRLOT, PREDSEDNIK EVROPSKE ZVEZE GEODETSKIH INŽENIRJEV (ponatis)

 

OGLASI

 

Geodetski inštitut Slovenije

Geodetska družba - GeoPro