Geodetski vestnik, 60 (2016), 1

Celotna številka | Full issue

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

FOTOGRAMETRIČNO MERJENJE DEFORMACIJ PRI PREIZKUSIH MEHANSKE ODPORNOSTI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

PHOTOGRAMMETRIC MEASUREMENT OF DEFORMATIONS IN TESTS OF MECHANICAL RESISTANCE OF STRUCTURAL ELEMENTS

Dejan Grigillo, Jure Snoj, Matjaž Dolšek

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.13-27    
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

IZDELAVA 3D-MODELA KOMPLEKSNEGA KULTURNOZGODOVINSKEGA SPOMENIKA Z UPORABO DIGITALNE FOTOGRAMETRIČNE POSTAJE

USING AN IMAGING STATION IN MAKING A 3D MODEL OF A COMPLEX CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE OBJECT

Admir Mulahusić, Nedim Tuno, Jusuf Topoljak, Džemaila Balić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.28-41    
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ROBUSTNE STATISTIČNE METODE, DOPPLERJEVA OPAZOVANJA IN VPLIV VEČPOTJA PRI OPAZOVANJIH GNSS V OTEŽENIH RAZMERAH

ROBUST STATISTICS, DOPPLER OBSERVATIONS AND MULTIPATH EFFECT IN GNSS IN ADVERSE CONDITIONS

Klemen Kozmus Trajkovski, Oskar Sterle, Bojan Stopar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.42-52    
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

IZVAJANJE POPLAVNE DIREKTIVE NA MEDDRŽAVNEM ODSEKU MURE

IMPLEMENTATION OF THE FLOODS DIRECTIVE ON INTERSTATE STRETCH OF MURA RIVER

Blanka Grajfoner, Franci Steinman

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.53-68    
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ZANESLJIVOST METODE RANSAC PRI OCENI PARAMETROV GEOMETRIJSKIH OBLIK

THE RELIABILITY OF RANSAC METHOD WHEN ESTIMATING THE PARAMETERS OF GEOMETRIC OBJECT

Tilen Urbančič, Anja Vrečko, Klemen Kregar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.69-97    
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

NAČRTOVANJE PRIMESTNIH OBMOČIJ: OD SPALNIH NASELIJ DO TRAJNOSTNIH SOSESK

SUBURBAN DESIGN: FROM “BEDROOM COMMUNITIES” TO SUSTAINABLE NEIGHBORHOODS

Milena Dinić, Petar Mitković

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.98-113   
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

Celotna številka | Full issue