Geodetski vestnik, 60 (2016), 2

Celotna številka | Full issue

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

VPLIV SONCA NA PRENOS MERILNIH PODATKOV V REALNEM ČASU PO OMREŽJU MOBILNE TELEFONIJE

IMPACT OF THE SUN ON THE TRANSMISSION OF MEASURING DATA IN REAL TIME BY A MOBILE TELEPHONE NETWORK

Rudi Čop

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.197-211 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

DOLOČITEV PRIMERNEGA GEODETSKEGA DATUMA Z UPORABO ROBUSTNIH STATISTIČNIH METOD

DEFINITION OF APPROPRIATE GEODETIC DATUM USING ROBUST STATISTICAL METHODS

Aleš Marjetič, Klemen Kregar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.212-226 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PRIMERJAVA METOD ZA GEOMORFOMETRIČNE ANALIZE HRAPAVOSTI POVRŠJA NA PRIMERU VIPAVSKE DOLINE

COMPARISON OF METHODS FOR GEOMORPHOMETRIC ANALYSIS OF SURFACE ROUGHNESS IN THE VIPAVA VALLEY

Tomislav Popit, Blaž Supej, Žiga Kokalj, Timotej Verbovšek

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.227-240 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

MODELIRANJE 3D-PLOSKEV Z NEVRONSKIMI MREŽAMI Z RADIALNIMI BAZNIMI AKTIVACIJSKIMI FUNKCIJAMI

THE EMPLOYMENT OF A RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK FOR 3D SURFACE MODELLING

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar, Oskar Sterle

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.241-255 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VZPOSTAVITEV SODOBNEGA KATASTRA: PRAVNI VIDIK OPISOVANJA NEPREMIČNINE V TREH RAZSEŽNOSTIH

BUILDING A MODERN CADASTRE: LEGAL ISSUES IN DESCRIBING REAL PROPERTY IN 3D

Jesper M. Paasch, Jenny Paulsson, Gerhard Navratil, Nikola Vučić, Dimitrios Kitsakis, Marcin Karabin, Mohamed El-Mekawy

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.256-268 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ANALIZA KAKOVOSTI PODATKOV CESTNE INFRASTRUKTURE KOT DELA CENTRALNE GEOPROSTORSKE PODATKOVNE ZBIRKE

CENTRAL GEOSPATIAL DATABASE ANALYSIS OF THE QUALITY OF ROAD INFRASTRUCTURE DATA

Siniša Drobnjak, Dragoljub Sekulović, Mladen Amović, Ljubomir Gigović, Miodrag Regodić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.269-284 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

Celotna številka | Full issue