Geodetski vestnik, 62 (2018), 3

Celotna številka | Full issue

 

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

IZZIVI PRI IZRAČUNU TRŽNIH ZAKUPNIN KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

CHALLENGES FOR THE CALCULATION OF MARKET RENT OF AGRICULTURAL LAND

Andrej Udovč, Magda Rak Cizelj, Vesna Zupanc

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.381-391 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

DEFORMACIJSKA ANALIZA PO POSTOPKU MÜNCHEN

DEFORMATION ANALYSIS: THE MÜNCHEN APPROACH

Jure Soldo, Tomaž Ambrožič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.392-414 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

DOLOČITEV VPLIVA TROPOSFERE NA OPAZOVANJA GNSS IZ NIZA RADIOSONDAŽNIH MERITEV V LJUBLJANI OD OKTOBRA DO DECEMBRA 2017

DETERMINATION OF TROPOSPHERIC GNSS IMPACTS FROM A RADIOSONDE DATA SERIES IN LJUBLJANA: CASE STUDY FROM OCTOBER TO DECEMBER 2017

Alenka Senica, Oskar Sterle, Polona Pavlovčič Prešeren

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.415-429 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

OCENA SPREMINJANJA NIVOJA MORSKE GLADINE IN FIZIKALNIH POJAVOV V BALTSKEM MORJU

ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF SEA LEVEL AND PHYSICAL PHENOMENA IN THE BALTIC SEA

Katarzyna Pajak, Kamil Kowalczyk

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.430-444 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ANALIZA IZVEDLJIVOSTI VZPOSTAVITVE 3D-KATASTRA IZ RAZLIČNIH VIROV PODATKOV NA PRIMERU PODZEMNE ŽELEZNICE V VARŠAVI

FEASIBILITY STUDY OF 3D CADASTRE IMPLEMENTATION USING VARIOUS DATA SOURCES – THE CASE OF WARSAW SUBWAY

Marcin Karabin, Krzysztof Bakuła, Anna Fijałkowska, Magdalena Karabin-Zych

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.445-457 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

IZDELAVA PODROBNE POPULACIJSKE KARTE MESTA NA TEMELJU INFORMACIJ NACIONALNE PODATKOVNE BAZE O STAVBAH

DETAILED MAPPING OF THE DISTRIBUTION OF A CITY POPULATION BASED ON INFORMATION FROM THE NATIONAL DATABASE ON BUILDINGS

Tomasz Pirowski, Karolina Bartos

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.458-471 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

METODA ZA PREPOZNAVANJE PRIHODNJIH OBMOČIJ SUBURBANIZACIJE

A METHOD FOR IDENTIFICATION OF FUTURE SUBURBANISATION AREAS

Tomasz Budzyński, Joanna Jaroszewicz, Wioleta Krupowicz, Anna Majewska, Natalia Sajnóg

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.472-486 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

Celotna številka | Full issue