Geodetski vestnik, 62 (2018), 2

Celotna številka | Full issue

 

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

SATELITSKO TERMIČNO SNEMANJE SARAJEVA

SATELLITE THERMOGRAPHY OF SARAJEVO

Admir Mulahusić, Nedim Tuno, Jusuf Topoljak, Tarik Kolić, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2018.02.173-187 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VPLIV BOČNE REFRAKCIJE NA MERJENJE HORIZONTALNIH SMERI

INFLUENCE OF LATERAL REFRACTION ON MEASURED HORIZONTAL DIRECTIONS

Katja Cergol, Tomaž Ambrožič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.188-200 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

GEODETSKA IZMERA FASAD STAVB ZA NAMEN ENERGETSKE SANACIJE

GEODETIC EVALUATION OF BUILDING FACADES FOR THE PURPOSE OF ENERGY RENOVATION

Simona Savšek, Matjaž Flerin, Klemen Kregar, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.201-217 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VPLIV IZGRADNJE AVTOCEST IN HITRIH CEST NA CENO STANOVANJ V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI

THE IMPACT OF THE CONSTRUCTION OF MOTORWAYS AND EXPRESSWAYS ON HOUSING PRICES IN NORTH-EAST SLOVENIA

Dejan Paliska, Daša Fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.218-234 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ODMERJANJE ODŠKODNIN ZA POŠKODBE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ OB NJIHOVI ZAČASNI ZASEDENOSTI

COMPENSATION FOR SOIL DEGRADATION AFTER EASEMENT OF AGRICULTURAL LAND FOR A FIXED PERIOD

Helena Grčman, Vesna Zupanc

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.235-248 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PREGLED RAZISKAV NA PODROČJU 3D-KATASTRA NEPREMIČNIN

A REVIEW OF RESEARCH ON 3D REAL PROPERTY CADASTRE

Jernej Tekavec, Miran Ferlan, Anka Lisec

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.249-278 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ANALIZA INVESTICIJSKEGA POTENCIALA LOKACIJE Z METODO AHP

ANALYSIS OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF LOCATION USING THE AHP METHOD

Iwona Cieślak, Karol Szuniewicz

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.279-292 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 UČINKOVITOST RAZLIČNIH NAČINOV ODKRIVANJA GROBIH POGREŠKOV V GEODETSKIH MREŽAH: PRIMER SPOMENIKA POBEDNIK

THE EFFICIENCY OF DIFFERENT OUTLIER DETECTION APPROACHES IN GEODETIC NETWORKS: CASE STUDY FOR POBEDNIK STATUE

Mehmed Batilović, Zoran Sušić, Marko Z. Marković, Marijana Vujinović, Gojko Nikolić and Toša Ninkov

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.293-305 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

Celotna številka | Full issue