Geodetski vestnik, 62 (2018), 1

Celotna številka | Full issue

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

RAZLIČNI POSTOPKI ZA IZRAČUN ODKLONOV NAVPIČNICE : PRIMER OBMOČJA POD KRVAVCEM

DIFFERENT ASPECTS OF THE COMPUTATION OF VERTICAL DEFLECTION: CASE STUDY IN THE AREA OF KRVAVEC

Polona Pavlovčič Prešeren, Tanja Petrin, Božo Koler, Tilen Urbančič, Miran Kuhar

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2018.01.13-27 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VIDNOST GOZDOV V OKOLICI ŽIČKE KARTUZIJE KOT MERILO NJIHOVE DEDIŠČINSKE IN ESTETSKE VLOGE

VISIBILITY OF FORESTS IN THE VICINITY OF THE ŽIČE CHARTERHOUSE AS A CRITERION OF THEIR HERITAGE AND AESTHETIC FUNCTION

Janez Pirnat, Milan Kobal

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2018.01.28-38 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

UPORABA PROSTORSKIH PODATKOV ZA UPRAVLJANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA RAVNI POVODJA

SPATIAL DATA APPLICATION FOR PESTICIDE MANAGEMENT AT THE CATCHMENT SCALE

Marjetka Suhadolc

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.39-50 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

MODEL DOMENE KMETIJSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA, UTEMELJENEGA NA STANDARDIH

DOMAIN MODEL OF AN AGRICULTURAL INFORMATION SYSTEM BASED ON STANDARDS

Nikola Janković, Miro Govedarica, Gerhard Navratil, Paolo Fogliaroni

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.51-67 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

OCENA TOČNOSTI IN PRIMERJAVA METOD INTERPOLACIJ MODELOV GEOIDA

ACCURACY ASSESSMENT AND COMPARISON OF INTERPOLATION METHODS ON GEOID MODELS

Marko Radanović, Tomislav Bašić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.68-78 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

RAČUNANJE TERENSKEGA POPRAVKA NA PODLAGI DIGITALNEGA MODELA GOSTOTE TOPOGRAFSKIH MAS

TERRAIN CORRECTION COMPUTATIONS USING DIGITAL DENSITY MODEL OF TOPOGRAPHIC MASSES

Oleg R. Odalović, Sanja M. Grekulović, Miroslav Starcević , Dobrica Nikolić, Miljana S. Todorović Drakul, Danilo Joksimović

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.79-97 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

Celotna številka | Full issue