Geodetski vestnik, 61 (2017), 4

Celotna številka | Full issue

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

OCENA VERTIKALNE STABILNOSTI MAREOGRAFSKE POSTAJE KOPER

ASSESSMENT OF THE VERTICAL STABILIT Y OF THE KOPER TIDE GAUGE STATION

Oskar Sterle, Miran Kuhar, Bojan Stopar, Polona Pavlovčič Prešeren, Tilen Urbančič, Božo Koler

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.04.527-540 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

UPORABA NENADZOROVANE KLASIFIKACIJE ZA DOLOČANJE TIPOLOGIJE PRETEŽNE RABE PROSTORA

USE OF UNSUPERVISED CLASSIFICATION FOR THE DETERMINATION OF PREVAILING LAND USE TOPOLOGY

Miha Konjar, Alma Zavodnik Lamovšek, Dejan Grigillo

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.04.541-581 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ANALIZA IN KARTOGRAFSKI PRIKAZ DEJAVNIKOV VPLIVA NA DAVČNI IZPLEN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

ANALYSIS AND CARTOGRAPHIC PRESENTATION OF FACTORS IMPACTING TAX YIELD FROM THE CHARGE FOR THE USE OF BUILDING GROUND

Simon Starček, Dušan Petrovič, Andreja Cirman

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.04.582-613 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

STAGNACIJA URBANIH OBMOČIJ V 'STAGNIRANI ' SRBIJI – PRISTOP H GLOBALNEMU POJAVU V LOKALNEM KONTEKSTU

URBAN SHINKAGE IN A 'SHRINKING' SERBIA – THE APPROACH TO A GLOBAL PHENOMENON IN A LOCAL CONTEXT

Aleksandra Djukić, Branislav Antonić, Tijana M. Vujičić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.04.614-629 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

NOVA IZRAVNAVA HRVAŠKE GRAVIMETRIČNE MREŽE 1. REDA

NEW ADJUSTMENT OF THE CROATIAN FIRST ORDER GRAVITY NETWORK

Marija Repanić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.04.630-648 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract


 

 

Celotna številka | Full issue