Geodetski vestnik, 61 (2017), 2

Celotna številka | Full issue

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

POT DO NOVEGA MODELA GEOIDA V SLOVENIJI

TOWARDS A NEW GEOID MODEL OF SLOVENIA

Miran Kuhar

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.02.187-200 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PROSTORSKE, EKONOMSKE IN ČASOVNE SPREMENLJIVKE MEHKEGA MODELA DOSTOPNOSTI DO KOMUNALNIH STORITEV

SPATIAL, ECONOMIC, AND TIME VARIABLES FOR A FUZZY MODEL OF ACCESSIBILITY TO MUNICIPAL SERVICES

Petra Pergar

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.02.201-230 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

EKONOMETRIČNA ANALIZA CEN HIŠ V SLOVENIJI NA PODLAGI ZDRUŽEVANJA V SKUPINE

CLUSTER-BASED ECONOMETRIC ANALYSIS OF HOUSE PRICES IN SLOVENIA

Miroslav Verbič, Peter Korenčan

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.231-245 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

POLITIKA NAČRTOVANJA MESTA: NOVA STANOVANJSKA NASELJA NA DEGRADIRANIH OBMOČJIH V ZAGREBU

CITY PLANNING POLICY: NEW HOUSING DEVELOPMENTS IN ZAGREB BROWNFIELDS

Lea Petrović Krajnik, Ivan Mlinar, Damir Krajnik

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.246-262 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PREDLOG IZDELAVE NACIONALNEGA TOPOGRAFSKEGA MODELA (TNTM) V REPUBLIKI HRVAŠKI

PROPOSAL FOR ESTABLISHMENT OF THE BASIC NATIONAL TOPOGRAPHIC MODEL (BNTM) IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Ivan Landek, Stanislav Frangeš, Marijan Marjanović

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.263-277 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

KARTOGRAFSKE RAZISKAVE SPREMEMB PROSTORSKE STRUKTURE ZEMLJIŠČ V KRAKOVSKI ČETRTI PODGÓRZE NA POLJSKEM V OBDOBJU 1847–2016

CARTOGRAPHIC ANALYSIS OF TRANSFORMATIONS OF THE SPATIAL STRUCTURE OF LANDS OF PODGÓRZE IN KRAKOW IN POLAND IN THE PERIOD OF 1847–2016

Wojciech Przegon, Stanisław Bacior, Katarzyna Sobolewska–Mikulska

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.278-292 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

Celotna številka | Full issue