Geodetski vestnik


Glasilo Zveze geodetov Slovenije     

 znak zgs barvni
  Journal of the Association of Surveyors
  of Slovenia


ISSN 0351-0271
  
e-ISSN 1581-1328

IF JCR (2017): 0,337
IF SNIP (2017): 0,443

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geodetski vestnik, 62 (2018), 4

Celotna številka | Full issue

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

IZZIVI IN DEJAVNOSTI V ZVEZI Z DRŽAVNIM HORIZONTALNIM KOORDINATNIM SISTEMOM SLOVENIJE

CHALLENGES AND ACTIVITIES ON THE NATIONAL HORIZONTAL COORDINATE SYSTEM OF SLOVENIA

Klemen Medved, Sandi Berk, Oskar Sterle, Bojan Stopar

DOI: doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.567-586 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

DOLOČITEV POLOŽAJEV CERKVENIH ZVONIKOV V KOORDINATNEM SISTEMU D96/TM

POSITION DETERMINATION OF CHURCH BELFRIES IN THE D96/TM COORDINATE SYSTEM

Aleš Marjetič, Polona Pavlovčič Prešeren

DOI: doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.587-603 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ANALIZA USPEŠNOSTI METODE PPP OB UPORABI STORITVE IGS V REALNEM ČASU

PERFORMANCE ANALYSIS OF PPP POSITIONING METHOD BY USING IGS REAL-TIME SERVICE

Tatjana Kuzmić, Vladimir Bulatović

DOI: doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.604-618 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VPLIV UMETNE OSVETLITVE INVARSKIH NIVELMANSKIH LAT NA IZMERO Z DIGITALNIMI NIVELIRJI

THE INFLUENCE OF ARTIFICIAL ILLUMINATION OF INVAR LEVELLING RODS ON THE MEASUREMENTS WITH DIGITAL LEVELS

Štefan Rákay, Slavomír Labant, Karol Bartoš, Katarína Pukanská

DOI: doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.619-629 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

SISTEM UPRAVLJANJA KMETIJSKIH PARCEL NA POLJSKEM TER ŠTUDIJA PRIMERA DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE

LAND PARCEL MANAGEMENT SYSTEM IN POLAND AND A CASE STUDY OF EU MEMBER STATES

Agnieszka Trystuła, Jadwiga Konieczna

DOI: doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.630-640 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PRISTOP GIS ZA IZDELAVO IN PREDSTAVITEV NAČRTA UREDITVE INFRASTRUKTURE KOMASACIJSKEGA OBMOČJA NA ČEŠKEM

GIS APPROACH TO PUBLISHING COMMON FACILITIES PLANS OF LAND CONSOLIDATION IN THE CZECH REPUBLIC

Arnošt Müller

DOI: doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.641-656 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

Celotna številka | Full issue