Geodetski vestnik, 61 (2017), 3

Celotna številka | Full issue

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

VREDNOTENJE POSTOPKOV ZA OCENJEVANJE TOČNOSTI GEOREFERENCIRANJA GEODETSKIH NAČRTOV

VALIDATION OF GEOREFERENCING ACCURACY ESTIMATION TECHNIQUES FOR GEODETIC PLANS

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Jusuf Topoljak, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.03.373-386 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ALTERNATIVNA METODA TESTIRANJA PREMIKOV V GEODETSKI MREŽI

AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING DISPLACEMENTS IN A GEODETIC NETWORK

Simona Savšek

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.03.387-411 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

UPORABA PODATKOVNE BAZE NOSQL NA PODROČJU 3D-KATASTRA

USING NOSQL DATABASES IN THE 3D CADASTRE DOMAIN

Nenad Višnjevac, Rajica Mihajlović, Mladen Šoškić, Željko Cvijetinović, Branislav Bajat

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.03.412-426 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

DOLOČITEV REGIONALNEGA MODELA IONOSFERE TER PRIMERJAVA Z GLOBALNIM MODELOM

DETERMINING REGIONAL IONOSPHERIC MODEL AND COMPARING WITH GLOBAL MODELS

Fuat Basciftci, Cevat Inal, Omer Yildirim, Sercan Bulbul

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.03.427-440 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

SODOBNI SISTEM KLASIFIKACIJE TRGA NEPREMIČNIN

MODERN CLASSIFICATION SYSTEM OF REAL ESTATE MARKETS

Małgorzata Renigier-Biłozor

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.03.441-460 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

Celotna številka | Full issue