Geodetski vestnik, Letnik 47 (2003), št. 4

 

Uvodnik
Anton Prosen - ODGOVORNOST ZA RAZVOJ STROKE
Bojan Stanonik - "NAJPREJ ZNESI JAJCE, ŠELE NATO KOKODAKAJ"

Iz znanosti in stroke

Božena Lipej - NOVI IZZIVI IN NOVE PRILOŽNOSTI SLOVENSKE GEODEZIJE

Dejan Grigillo, Bojan Stopar - METODE ODKRIVANJA GROBIH POGREŠKOV V GEODETSKIH OPAZOVANJIH

Klemen Kozmus, Bojan Stopar - NAČINI DOLOČANJA POLOŽAJA S SATELITSKIMI TEHNIKAMI

Sandi Berk, Žarko Komadina, Marijan Marjanović, Dalibor Radovan, Bojan Stopar - KOMBINIRANI IZRAČUN EUREF GPS-KAMPANJ NA OBMOČJU SLOVENIJE

Breda Žun Koderman - KAKO DO UČINKOVITOSTI IN KVALITETE PRESTRUKTURIRANJA SLOVENSKEGA PODEŽELJA?

Milan Naprudnik - GEODEZIJA V SLOVENIJI V OBDOBJU 1945-2000 (5. del)

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Polona Pavlovčič Prešeren - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Borut Cvar - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE RS
Božena Lipej - NOVE AMBICIJE EVROPSKEGA NEPREMIČNINSKEGA ZDRUŽENJA V OKVIRU EKONOMSKE KOMISIJE ZA EVROPO ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV
Božena Lipej - ANALIZA VPLIVOV VSTOPA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO NA GEODETSKO SLUŽBO
Tomaž Petek, Irena Ažman, Jurij Mlinar - INICIATIVA INSPIRE
Uroš Mladenovič - DISTRIBUCIJSKO OKOLJE GEODETSKIH PODATKOV
Iztok Fojkar - PROJEKT PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA VODENJA NEPREMIČNINSKIH EVIDENC
Aljoša Hočevar - DELOVNI OBISK PREDSTAVNIKOV REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA SRBIJE IZ BEOGRADA
Borut Cvar - VIDEO KONFERENCA - SHARRING LESSONS EXPERIENCES IN LAND ADMINISTRATION PROJECTS

Mnenja in predlogi
Matej Kovič - STOPNJA NEPROFESIONALNOSTI POVPREČNEGA SLOVENSKEGA GEODETSKEGA STROKOVNJAKA
Friedrich Hrbek - PISMO UREDNIKU

Knjižne novice in simpoziji
Mojca Kosmatin Fras - POROČILO O MEDNARODNEM SIMPOZIJU ISPRS - WG VI/3 "GEOINFORMACIJE ZA PRAKSO"
Anton Prosen - 55. MÜNCHENSKI DNEVI UREJANJA ZEMLJIŠČ IN RAZVOJA PODEŽELJA
Marjan Čeh - IZOBRAŽEVALNI PROJEKT ZA MANAGEMENT NEPREMIČNIN IN ZEMLJIŠKO POLITIKO URBAX2

Koledar strokovnih prireditev
Polona Pavlovčič Prešeren - KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Brane Godec - RAZSTAVA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA NA SLOVENSKEM - NEKOČ IN DANES