Geodetski vestnik, Letnik 47 (2003), št. 1 & 2

 

Uvodnik
Anton Prosen - NOVEMU LETNIKU GEODETSKEGA VESTNIKA NA POT
Bojan Stanonik - BESEDA PREDSEDNIKA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE

Iz znanosti in stroke

Simona Savšek-Safić, Tomaž Ambrožič, Bojan Stopar, Goran Turk - UGOTAVLJANJE PREMIKOV TOČK V GEODETSKI MREŽI

Dušan Kogoj, Florjan Vodopivec - KOMPARIRANJE IN KALIBRIRANJE ELEKTRONSKIH RAZDALJEMEROV

Darko Pahulje, Marjan Čeh - ANKETA O UVAJANJU NOVIH TEHNOLOGIJ V GEODETSKE MERSKE POSTOPKE

Radoš Šumrada - MEDNARODNI STANDARDI ZA GEOGRAFSKE PODATKE IN INFORMACIJE

Tomaž Podobnikar - KRONOLOGIJA IZDELAVE DIGITALNEGA MODELA RELIEFA SLOVENIJE

Klemen Zakšek, Krištof Oštir, Tomaž Podobnikar - OSONČENOST POVRŠJA SLOVENIJE

Anton Prosen - STANJE IN PERSPEKTIVE IZVAJANJA KOMASACIJ KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V SLOVENIJI

Samo Drobne, Alma Zavodnik Lamovšek, Marjan Čeh, Miran Ferlan - ANALIZA IZVAJANJA VELJAVNEGA PROSTORSKEGA PLANA SLOVENIJE Z VIDIKA OBRAMBE

Brane Kovač - WHO'S AFRAID OF A PROFESSIONAL GEODESY SURVEYOR? Milan Naprudnik - GEODEZIJA V SLOVENIJI V OBDOBJU 1945-2000 (3. DEL)

Novosti iz stroke
Anka Lisec - GEO & iT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE
Aleš Seliškar - PROSTOR IN GEODEZIJA
Bojana Kelbel, Simon Vrečar - VPOGLEDOVANJE V PODATKE IZ ZBIRK GEODETSKIH PODATKOV
Jurij Režek, Anton Kupic - GEODETSKI PODATKI ZA PRIPRAVO IN PRIKAZ OBČINSKIH PLANOV
Vilma Jan Špiler - ODNOSI Z JAVNOSTJO IN GEODETSKA SLUŽBA
Erna Flogie - NOVA PROSTORSKA ZAKONODAJA

Mnenja in predlogi
Milan Naprudnik - KAJ BOMO MERILI ČEZ NEKAJ LET?
Božo Demšar - SEMINAR ZA IZVEDENCE GEODETSKE STROKE
Božo Demšar - GRAFIČNI KATASTER DANES, JUTRI

Knjižne novice in aktualni dogodki
Anton Prosen - UREĐENJE ZEMLJIŠNE TERITORIJE
Jasenka Kranjčević, Anton Prosen - 4. MÜNCHENSKI DNEVI UREJANJA ZEMLJIŠČ
Alma Zavodnik Lamovšek - ŠTUDENTSKA URBANISTIČNA DELAVNICA MOST NA SOČI
Peter Cefuta - 61. ARGEOS

Koledar strokovnih prireditev
Polona Pavlovčič Prešeren - KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV IN KONFERENC
ISPRS - Zagreb

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Božena Lipej - GEODETSKI TEMATSKI VEČERI
Nace Perne - POHORJE 2002
Nace Perne - PRIJATELJSKO-ŠPORTNO SREČANJE PODLJUBELJ 2002
Emil Ratek - XVIII. SMUČARSKI DAN GEODETOV
Ciril Velkovrh - RAZSTAVA FOTOGRAFIJ ZNAMENJ OB SLOVENSKI PLANINSKI POTI