Geodetski vestnik, Letnik 48 (2004), št. 4

Uvodnik
Anton Prosen - KAKO MERIMO ČAS
Bojan Stanonik - "PREDSEDNIK JE MRTEV, ŽIVEL PREDSEDNIK"

Iz znanosti in stroke

Holger Magel, Joc Triglav - NEW CHALLENGES TO EDUCATION IN GEODESY AND GEOINFORMATION

Holger Magel, Joc Triglav - NOVI IZZIVI ZA IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE

Dušan Kogoj, Gregor Bilban, Sonja Bogatin - TEHNIČNE LASTNOSTI TAHIMETROV LEICA GEOSYSTEMS

Jure Podbevšek, Janez Gorišek, Mitja Lakner, Dušan Kogoj - PLANIŠKA LETALNICA Z VIDIKA GEODEZIJE

Albin Rakar - PLANIRANJE IN OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ V POGOJIH URBANEGA RAZVOJA BREZ RASTI

Novosti iz stroke
Anka Lisec - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Borut Cvar - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Milena Nunić - PREUČITEV IN ZASNOVA MODELA ORGANIZIRANOSTI GEODETSKE SLUŽBE
Tomaž Petek - SISTEM ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV
Ivan Seljak - SREČANJE PREDSTAVNIKOV GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVAŠKE V PORTOROŽU
Božena Lipej - AKTUALNOSTI V EVROPSKIH NEPREMIČNINSKIH ZDRUŽENJIH
Božena Lipej - MEMORANDUM O SODELOVANJU MED DRŽAVNIMA GEODETSKIMA UPRAVAMA REPUBLIKE SRBIJE IN SLOVENIJE

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih - SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 15.9. DO 30.11.2004
Aleš Breznikar - OB ZAKLJUČKU LETA 2004
Peter Cafuta, Matej Čelik - STROKOVNA EKSKURZIJA "SARAJEVO 2004"
Sonja Bogatin, Albin Mencin, Dušan Kogoj - POSTAVITEV ORIENTACIJSKE PLOŠČE Z VETROVNICO NA ČRNI PRSTI

Mnenja in predlogi
Tomaž Ambrožič, Sonja Bogatin, Vesna Ježovnik, Dušan Kogoj, Aleš Marjetič, Simona Savšek Safić, Bojan Stegenšek - MNENJE O UČBENIKU BOŠTJANA KOVAČIČA GEODEZIJA ZA GRADBENE INŽENIRJE

Knjižne novice in simpoziji
Anton Prosen - PROSTORSKE ZNANOSTI ZA 21. STOLETJE - Jubilejni zbornik
Tomaž Podobnikar, Krištof Oštir, Marjan Čeh - GEOGRAFSKO INFORMACIJSKI SISTEMI V SLOVENIJI 2003-2004, SEDMI BIENALNI SIMPOZIJ
Dušan Petrovič - POSVET KARTOGRAFIJA, GEOINFORMACIJE IN NOVE TEHNOLOGIJE
Dušan Petrovič - DELAVNICA KOMISIJE ZA GORSKO KARTOGRAFIJO PRI MEDNARODNEM KARTOGRAFSKEM ZDRUŽENJU (CMC ICA)

Koledar strokovnih prireditev
Polona Pavlovčič Prešeren - KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Tomaž Petek - OBISK PREDSEDNIKA MEDNARODNE ZVEZE GEODETOV V SLOVENIJI
Matjaž Grilc, Anton Prosen - MARJAN JENKO - NAGRAJEN Z NAGRADO INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA IZJEMNE INŽENIRSKE DOSEŽKE
Milan Brajnik - KRIM 2004
Božena Lipej - GEODETSKI TEMATSKI VEČERI 2004
Majda Lončar - AKTIVNOSTI CELJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Leon Maričič - SREČANJE PRIMORSKIH IN GORENJSKIH GEODETOV
Tomaž Cink - STROKOVNA EKSKURZIJA CELJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA NA DRŽAVNO MEJO Z ITALIJO
Janez Dotti - IZLET LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA NA LOŠINJ