Geodetski vestnik, Letnik 48 (2004), št. 3

Uvodnik
Anton Prosen - GEODEZIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA
Jurij Režek, Dalibor Radovan, Bojan Stopar - STRATEGIJA OSNOVNEGA GEODETSKEGA SISTEMA

Iz znanosti in stroke

STRATEGIJA OSNOVNEGA GEODETSKEGA SISTEMA

Tomaž Ambrožič - DEFORMACIJSKA ANALIZA PO POSTOPKU KARLSRUHE

Aleš Marjetič, Goran Turk - DOLOČITEV GEOMETRIJSKEGA SREDIŠČA OBČINE ŠKOCJAN

Mihaela Triglav Čekada - UPORABA KLINOMETRIJE ZA IZDELAVO DIGITALNIH MODELOV RELIEFOV PLANETOV

Blaž Mozetič - 3D (TRIRAZSEŽNO) LASERSKO SKENIRANJE

Blaž Mozetič - SLOVENSKO-ITALIJANSKA MEJA

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Polona Pavlovčič Prešeren - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Borut Cvar - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Helena Trajkovska - SISTEM TRIMBLE VRS
Boris Žgajnar, Helena Trajkovska - SPREJEMNIK GPS ROVER R8
Irena Ažman - DOSTOP DO GEODETSKIH PODATKOV
Rafko Bohok - ANKETA ZADOVOLJSTVA STRANK GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Brane Godec - REORGANIZACIJA IN SISTEMATIZACIJA NA GEODETSKI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE - OGU MARIBOR

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih - PODELITEV DIPLOM 2004
Tanja Jesih - SEZNAM DIPLOM NA FGG, ODDELKU ZA GEODEZIJO V ČASU OD 1.6. DO 15.9.2004
Peter Cafuta - FGG-jeva ARENA
Peter Cafuta - MEDNARODNA KONFERENCA ŠTUDENTOV GEODEZIJE - ESPOO 2004
Mojca Foški, Anton Prosen - STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV Z DUNAJA
Peter Cafuta - STROKOVNO-DRUŽABNA EKSKURZIJA DŠGS

Mnenja in predlogi
Božena Lipej - VIZIJA IN CILJI DRŽAVNEGA RAZVOJA
Joc Triglav - PRESKOČIMO ČRNE LUKNJE SLOVENSKE GEODEZIJE
Janez Košir - VREDNOTENJE ZEMLJIŠČ PO LETU 2007

Knjižne novice in simpoziji
Damjan Kvas - GEODEZIJA ZA GRADBENE INŽENIRJE
Dušan Petrovič - TOPOGRAFSKI KLJUČ ZA GEODETSKE NAČRTE
Dušan Petrovič - NOVA PLANINSKA KARTA JALOVCA IN MANGRTA
Mojca Kosmatin Fras, Marjana Duhovnik, Janez Oven - POROČILO O KONGRESU ISPRS V CARIGRADU, 12.-23. JULIJA 2004
Zdenka Lenko, Martina Vošnjak, Damjan Kvas - POROČILO O 21. STROKOVNEM SREČANJU GEODETSKIH UPRAV

Koledar strokovnih prireditev
Polona Pavlovčič Prešeren - KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV
Jurij Režek - MEDNARODNO SREČANJE: GEODETSKA IZMERA - OBETI IN REALNOST


KRIM - 10. OBLETNICA POSTAVITVE OBELEŽJA