Geodetski vestnik, Letnik 48 (2004), št. 2

Uvodnik
Anton Prosen - PA SMO V EVROPI
Dominik Bovha - MED PRAKSO IN IZZIVI

Iz znanosti in stroke

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar - IZRAČUN POLOŽAJA GPS-SATELITA IZ PODATKOV ODDANIH EFEMERID

Mojca Kosmatin Fras - VPLIV KAKOVOSTI VHODNIH PODATKOV NA KAKOVOST ORTOFOTA

Marko Breščak - IZDELAVA DINAMIČNE KARTE

Milan Naprudnik - GEODEZIJA V SLOVENIJI V OBDOBJU 1945-2000 (7. del)

Novosti iz stroke
Anka Lisec - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Borut Cvar - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Jurij Mlinar - PRAVILNIK O GEODETSKEM NAČRTU
ODGOVOR NA DOPIS "PODCENJENOST GEODETSKE STROKE"

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih - SEZNAM DIPLOM NA FGG, ODDELKU ZA GEODEZIJO V ČASU OD 1.1. DO 31.5.2004
Florjan Vodopivec - STOLETNICI

Mnenja in predlogi
Peter Svetik - SPOMIN ZBLEDI, ZAPISANO ZDRŽI - GEODETOVO LETO 1987
Peter Svetik - POMEMBNO TUDI ZA GEODEZIJO - OB 250-LETNICI ROJSTVA JURIJA VEGE

Knjižne novice in simpoziji
Mojca Kosmatin Fras - PHOTOGRAMMETRIE
Jasenka Kranjčević, Anton Prosen - 6. MÜNCHENSKI DNEVI UREJANJA ZEMLJIŠČ IN RAZVOJ PODEŽELJA

Koledar strokovnih prireditev
Polona Pavlovčič Prešeren - KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Milan Brajnik - KRIM 2004
Vilma Jan Špiler - OBČNI ZBOR IN IZOBRAŽEVALNI DAN DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Igor Karničnik - STROKOVNA EKSKURZIJA V NEK
Darja Praprotnik, Jelka Mezner Kogelnik, Ivana Kotnik - 1. PLANINSKI POHOD NA URŠLJO GORO
Miloš Šuštaršič - 1. VSESLOVENSKI GEODETSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU
Olga Kolenc - JEZDIM BELEGA KONJA