Geodetski vestnik, Letnik 48 (2004), št. 1

Uvodnik
Anton Prosen - EVROPSKA PRIHODNOST GEODETSKE STROKE
Božena Lipej - 60-LETNICA GEODETSKE SLUŽBE V SLOVENIJI

Iz znanosti in stroke

Albin Rakar - KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (NOV NAZIV, STARA MISELNOST, DODATNI PROBLEMI)

Jurij Režek - ZNAČILNOSTI DAVKA NA NEPREMIČNINE IN OCENA NJEGOVE DRUŽBENE SPREJETOSTI

Boštjan Kovačič - GEODETSKE IN TEORETIČNE METODE DOLOČANJA POMIKOV S POUDARKOM NA ODKRIVANJU GROBIH POGREŠKOV

Boštjan Kovačič, Blaž Supej - IZDELAVA VIZUALIZACIJE CESTNEGA TELESA ZA POTREBE PROSTORSKE PREVERITVE

Andrej Mesner, Aleš Breznikar, Anka Lisec - TEMATSKA MREŽA EEGECS V OKVIRU PROGRAMA SOCRATES

Milan Naprudnik - GEODEZIJA V SLOVENIJI V OBDOBJU 1945-2000 (6. del)

POPRAVEK

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Polona pavlovčič Prešeren - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Borut Cvar - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Danijel Boldin - ZKN-DEL DIGITALNEGA ARHIVA
Irena Ažman - RAZSTAVA ZGODOVINE ZEMLJEMERSTVA NA IDRIJSKEM IN CERKLJANSKEM
POPRAVEK

Mnenja in predlogi
Peter Svetik - SPOMIN ZBLEDI, ZAPISANO DRŽI!
Jurij Režek - EVOLUCIJA STROKE IN NOVA DELOVNA PODROČJA GEODEZIJE
Franc Bevc - SPREJETJU GEODETSKE ZAKONODAJE OB ROB
Božo Demšar - PRIPOMBE NA PRISPEVKA
Ciril Velkovrh - GEOGRAFSKA LEGA CERKVA V LJUBLJANI
Ciril Velkovrh - VELIKI VRHOVI NA ZEMLJEVIDIH IN ATLASIH SLOVENIJE

Knjižne novice in simpoziji
Tomaž Podobnikar - SEMANTIČNA INTEGRACIJA ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV
Nikolaj Šarlah - VI. MEDNARODNA DELAVNICA "INFORMATIKA IN GEOZNANOST"

Koledar strokovnih prireditev
Polona Pavlovčič Prešeren - KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Anton Prosen - PETER SVETIK - ODLIKOVAN S ČASTNIM ZNAKOM SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE
Matjaž Grilc, Anton Prosen - TOMAŽ BANOVEC - NAGRAJEN Z NAGRADO INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA IZJEMNE INŽENIRSKE DOSEŽKE
Milan Brajnik - NOVO VODSTVO LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Milan Brajnik - STROKOVNA EKSKURZIJA MALTATAL
Nace Perne - SNEŽNIK 2003 - 17. PLANINSKI POHOD LGD
Irena Šteblaj - NOVOLETNO SREČANJE UPOKOJENIH ČLANOV LGD
Milan Naprudnik - IN MEMORIAM - Matija Klarič (1912-2003)
Peter Svetik - IN MEMORIAM - Jože Vovk (1926-2003)
Peter Svetik - IN MEMORIAM - Božidar Valič (1933-2003)
Olga Kolenc - MISLI OLGE KOLENC