Geodetski vestnik, Letnik 49 (2005), št. 3

Uvodnik
Anton Prosen - POLOŽAJ GEODETSKE STROKE V DANAŠNJEM TRENUTKU
Jurij Režek - GEODEZIJA IN NEPREMIČNINSKI SISTEM

Iz znanosti in stroke

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar - DOLOČITEV ABSOLUTNEGA POLOŽAJA GPS-SPREJEMNIKA IZ KODNIH OPAZOVANJ

Mihaela Triglav Čekada - TEST UPORABNOSTI FOTOKLINOMETRIJE ZA MONOSLIKOVNO RESTITUCIJO

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar, Marko Vrabec - HITROSTI PREMIKOV OB PRELOMIH V VZHODNI SLOVENIJI

Marjana Vugrin - DEFINIRANJE POJMA JAVNO DOBRO

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Nika Zavadlav - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Borut Cvar - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Martin Smodiš - SISTEM EVIDENC TRGA NEPREMIČNIN
Marjana Duhovnik - ZAJEM TOPOGRAFSKIH PODATKOV DTK 5
Marjana Duhovnik, Erna Flogie Dolinar - EUROREGIONALMAP (ERM)
Jurij Mlinar - ZBIRNI KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih - SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 06. 2005 DO 31. 08. 2005
Igor Sirnik - ŠTUDENTSKA MOBILNOST IN MEDNARODNE IZKUŠNJE

Mnenja in predlogi
Anita Dolinšek - DOKONČNOST ODLOČBE O UREDITVI MEJE IN ODLOČB O IZVEDENI PARCELACIJI

Knjižne novice in simpoziji
Anka Lisec - PREDSTAVITEV UČBENIKA: TEHNOLOGIJA GIS
Roman Rener - POROČILO Z MEDNARODNE KONFERENCE FIG - LETNO SREČANJE KOMISIJE 7 ZA KATASTER IN UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI
Dušan Petrovič - 22. MEDNARODNA KARTOGRAFSKA KONFERENCA IN IZREDNA SKUPŠČINA MEDNARODNEGA KARTOGRAFSKEGA ZDRUŽENJA ICA
Jasenko Kranjčević, Anton Prosen - 7. MUENCHENSKI DNEVI UREJANJA ZEMLJIŠČ IN RAZVOJA PODEŽELJA "SIROMAŠNEJŠI, STAREJŠI, RAZLIČNEJŠI - BODOČNOST PODEŽELSKIH OBČIN IN (NOVE) MOŽNOSTI ZA INTEGRALNI RAZVOJ PODEŽELSKEGA PROSTORA

Koledar strokovnih prireditev
Nika Zavadlav - KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Milan Brajnik - 35. GEODETSKI DAN
Majda Lončar - GEODETI NA CELJSKEM PRAZNUJEMO
Erna Flogie Dolinar - ODNOSI Z MEDIJI
Jana Martinuč Brajnik, Miha Muck - CINQUE TERRE 2005
Miloš Šušteršič, Miha Muck - 11. TRADICIONALNO SREČANJE NA KRIMU - 4. JULIJ 2005
Franci Bačar - ŠPORTNE IGRE GEODETOV