Geodetski vestnik, Letnik 49 (2005), št. 2

Uvodnik
Anton Prosen - MREŽNI SISTEM GEODEZIJE
Jurij Režek - ZAKLJUČEN PEN IN NOVI ZEN

Iz znanosti in stroke

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar - IZRAČUN POLOŽAJA GPS-SATELITA IZ PODATKOV PRECIZNIH EFEMERID

Algimantas Zakarevičius, Česlovas Aksamitauskas, Arminas Stanionis - MODELLING OF THE HORIZONTAL STRAINS AND STRESSES OF THE EARTH-CRUST ACCORDING TO THE DATA OF GEODETIC MEASUREMENTS

Boštjan Pucelj, Mojca Kosmatin Fras, Dejan Grigillo - PRIMERJAVA METRIČNE NATANČNOSTI ANALOGNEGA IN DIGITALNEGA FOTOAPARATA VISOKE LOČLJIVOSTI

Irena Potočnik - PREVENTIVNO SNEMANJE OSTENJA KRIŽNEGA HODNIKA V CISTERCIJANSKEM SAMOSTANU V STIČNI

Dunja Vrenko, Dušan Petrovič - IZDELAVA TRIRAZSEŽNEGA MODELA MESTA SLOVENSKE KONJICE

Janez Košir - VZPOSTAVITEV EVIDENCE BONITETE ZEMLJIŠČ V ZEMLJIŠKEM KATASTRU

Anton Prosen - STROKOVNE REVIJE MED POTREBO IN PRESTIŽEM

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Polona Pavlovčič Prešeren - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Borut Cvar - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Božena Lipej - PROJEKT POSODOBITVE EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN - PREGLED OPRAVLJENEGA DELA 2000-2005
Jurij Mlinar, Barbara Pernuš-Grošelj - PRAVILNIK O KATASTRU JAVNEGA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA IN PRIPADAJOČE INFRASTRUKTURE

Izobraževanje in šolstvo
Anton Prosen - INTERVJU: PROF. DR. IR. BRANKO D. MAKAROVIČ
Tanja Jesih - SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1.03. 2005 DO 31. 05. 2005
Tanja Jesih - KAKO BO Z VPISOM 1. LETNIK GEODEZIJE V ŠOLSKEM LETU 2005/06
Anton Prosen - STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV IZ MUENCHNA

Mnenja in predlogi
Milan Naprudnik - NOVI ČASI, NOVI OBRAZI IN UPRAVLJANJE S PRIHODNOSTJO
Božo Demšar - KATASTRSKA MEJA

Knjižne novice in simpoziji
Anka Lisec - PREDSTAVITEV UČBENIKA: STRUKTURE PROSTORSKIH PODATKOV IN PROSTORSKE ANALIZE

Koledar strokovnih prireditev
Polona Pavlovčič Prešeren - KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Milan Brajnik - 35. GEODETSKI DAN
Erna Flogie - PRVA SEJA IO ZGS V NOVI SESTAVI
Erna Flogie - ZGS IN CNVOS
Janez Kobilica - HISTORIČNI ZAPIS DELOVANJA DRUŠTVA GEODETOV SEVEROVZHODNE SLOVENIJE
Brane Godec - PROSLAVA OB 50-LETNICI DELOVANJA DRUŠTVA GEODETOV SEVEROVZHODNE SLOVENIJE
Damjan Gregorič - IZ DEJAVNOSTI DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Leon Maričič - SPREMEMBE V ORGANIH PRIMORSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Milan Brajnik - GEODETSKI TEMATSKI VEČER - SPREMEMBE ZENDMPE
Miha Muck - RUPNIKOVA LINIJA - 2. DEL
Miloš Šuštaršič, Miha Muck - SMUČARSKA TEKMA LGD NA POLŽEVEM
Miloš Šuštaršič - 2. VSESLOVENSKI GEODETSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU
RAZPIS PROSTIH POČITNIŠKIH KAPACITET V PRIKOLICI NA LOKACIJI AVTOCAMP - KATRA V VINICI ZA SEZONO 2005
Olga Kolenc - NIČ NI MOJE