Geodetski vestnik, Letnik 49 (2005), št. 1

Uvodnik
Anton Prosen - NOVI ČASI, NOVI OBRAZI
Jurij Režek - UPRAVLJANJE S PRIHODNOSTJO

Iz znanosti in stroke

Florjan Vodopivec, Dušan Kogoj - NOV NAČIN PRECIZNE STABILIZACIJE GEODETSKIH TOČK ZA OPAZOVANJE PREMIKOV

Regina Kolenc - HIDROGRAFSKE MERITVE

Erich Weiss - REPLACING THE "COMBINED TAX ON LAND AND BUILDINGS" WITH A SIMPLIFIED "LAND VALUE TAX" IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Joc Triglav - PODATKI GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZEMLJIŠKE KNJIGE NA SVETOVNEM SPLETU    HTML dokument

Franc Ravnihar - ANALIZA TVEGANJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA MED GEODETSKO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE IN GEODETSKIMI PODJETJI

Matija Klanjšček, Dalibor Radovan, Dušan Petrovič - ZASNOVA VZPOSTAVITVE BAZE MARKIRANIH PLANINSKIH POTI

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Polona Pavlovčič Prešeren - GEO & IT NOVICE
Joc Triglav - NAJHITREJŠA IN NAJKRAJŠA POT    HTML dokument
Matija Klanjšček - Z GPS INSTRUMENTOM NA OSEMTISOČAKU

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Borut Cvar - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Irena Ažman - STATISTIKA IZDANIH GEODETSKIH PODATKOV V LETU 2004
Božena Lipej - NOVA EVROPSKA NEPREMIČNINSKA INICIATIVA

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih - SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 12. 2004 DO 28. 02. 2005
Tanja Jesih, Bojan Stegenšek, Aleš Berce - PODELITEV DIPLOM
Tanja Jesih - PRIPRAVA ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2005/2006
Tanja Jesih, Anton Prosen, Bojan Stegenšek - INFORMATIVNI DAN

Mnenja in predlogi
Božo Demšar - PRISPEVEK K 3. SKUPŠČINI SODNIH IZVEDENCEV GEODETSKE STROKE SLOVENIJE

Knjižne novice in simpoziji
Boštjan Kovačič - PREDSTAVITEV UČNEGA GRADIVA: VAJE IZ GEODEZIJE
Peter Svetik - NIŽE MERSTVO
Majda Lončar - RAZSTAVA CELJE NA ZEMLJEVIDIH OD 16. DO SREDINE 19. STOLETJA
Mojca Foški - ZAKLJUČEK PROJEKTA URBAX2

Koledar strokovnih prireditev
Polona Pavlovčič Prešeren - KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Milan Brajnik - NOVO VODSTVO ZVEZE GEODETOV V SLOVENIJI
Jurij Režek, Erna Flogie - SMERNICE DELOVANJA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
Franc Ravnihar - AKTIVNOSTI DRUŠTVA GEODETOV SLOVENIJE
Pavel Zupančič - GEODET JOŽE POHAR - STOLETNIK