Geodetski vestnik, Letnik 50 (2006), št. 4

Uvodnik
Anton Prosen – JUBILEJNO LETO SE IZTEKA
Jurij Režek – NOVO LETO IN KANČEK SREČE

Iz znanosti in stroke

Radoš Šumrada - MODELING REAL ESTATE TRANSACTIONS WITH UML

Bojan Stopar, Božo Koler, Dušan Kogoj, Oskar Sterle, Tomaž Ambrožič, Simona Savšek-Safić, Miran Kuhar, Dalibor Radovan - GEODETSKA DELA NA NOVI MAREOGRAFSKI POSTAJI KOPER

Blaž Mozetič, Dušan Kogoj, Tomaž Ambrožič - UPORABNOST IZBRANIH METOD DEFORMACIJSKE ANALIZE NA PRAKTIČNIH PRIMERIH GEODETSKIH MREŽ

Katarina Rauh, Dušan Petrovič - KARTE V TISKANIH MEDIJIH V SLOVENIJI

Slavko Zec, Dušan Petrovič - IZDELAVA RELIEFNE KARTE DELA POMURJA

Janez Goršič, Aleš Breznikar, Simona Savšek Safić - VLOGA GEODEZIJE PRI GRADNJI MANJ ZAHTEVNIH OBJEKTOV

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Nika Mesner - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Božena Lipej – IZKUŠNJE NIZOZEMSKEGA KADASTRA - PODLAGA ZA NOV ZAKON O ORGANIZACIJSKI ZDRUŽITVI NEPREMIČNINSKIH EVIDENC
Božena Lipej – PREDSTAVITEV STROKOVNIH PODLAG ZA ORGANIZACIJSKO ZDRUŽEVANJE NEPREMIČNINSKIH EVIDENC
Božena Lipej – DRŽAVNI RAZVOJNI PROGRAM REPUBLIKE SLOVENIJE 2007 - 2013
Božena Lipej – PRENOVLJENA EVROPSKA STRATEGIJA DELOVANJA GEODETSKIH IN NEPREMIČNINSKIH DRŽAVNIH INSTITUCIJ
Božena Lipej – AKTIVNOSTI V KATASTRSKI IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNI EKSPERTNI SKUPINI EUROGEOGRAPHICSA
Tomaž Petek – DIREKTIVA INSPIRE JE USKLAJENA!
Tomaž Petek, Uroš Mladenovič – PO POTRDILA IZ ZBIRK GEODETSKIH PODATKOV ODSLEJ TUDI NA UPRAVNE ENOTE
Duša Najvirt Jeličić – GEODETSKA PISARNA BREŽICE V NOVIH PROSTORIH

Izobraževanje in šolstvo
Anton Prosen – PRVA PODELITEV NAGRADE MAKSA FABIANIJA ZA URBANIZEM IN PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Andrej Pogačnik – NAGOVOR OB PREJEMU FABIANIJEVE NAGRADE
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 9. 2006 DO 30. 11. 2006
Dušan Petrovič – PODELITEV PREŠERNOVIH NAGRAD TER POHVAL NAJBOLJŠIM ŠTUDENTOM IN PEDAGOGOM
Julijana Barkovič – DRUŠTVO ŠTUDENTOV GEODEZIJE SLOVENIJE DOBILO NOVO VODSTVO

Knjižne novice in simpoziji
Nikolaj Šarlah, Damjan Doler – MEDNARODNA DELAVNICA “3D GEOINFORMATION 2006”

Koledar strokovnih prireditev
Nika Mesner – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JANUAR 2007 – MAREC 2007

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
PREDSEDNIK REPUBLIKE DR. JANEZ DRNOVŠEK JE ODLIKOVAL ZVEZO GEODETOV SLOVENIJE Z MEDALJO ZA ZASLUGE – KRATKA UTEMELJITEV
PREDLOG ZA ODLIKOVANJE
Jurij Režek – PODELITEV ODLIKOVANJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE ZVEZI GEODETOV SLOVENIJE V SLIKI IN BESEDI
Janez Dotti – PLANINSKI POHOD NA NAJVIŠJI VRH OTOKA RAB – KAMENJAK (14. – 15. OKTOBER 2006)
Lojze Ravnihar – 2. KOŠARKARSKI TURNIR GEODETOV SLOVENIJE - RADOVLJICA 2006 (14. – 15. OKTOBER 2006)
Tomaž Banovec – IN MEMORIAM MIROSLAV PETERCA (1926-2006)
Milan Naprudnik – POROČILO ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE GEODETSKEGA ODDELKA, BRUCOVANJE, DECEMBER 1949
Olga Kolenc – VČASIH ŽE VSE JE!

Reklamna sporočila
Igea
Kod&Kam
Harpha Sea
Geoservis
CGSPlus