Geodetski vestnik, Letnik 50 (2006), št. 3

Uvodnik
Anton Prosen – POMEN LOKALNIH VOLITEV
Jurij Režek – dA = ...

Iz znanosti in stroke

Dušan Petrovič - QUALITY EVALUATION OF THE NATIONAL TOPOGRAPHIC MAP 1 : 50.000

Radoš Šumrada - MODELIRANJE NEPREMIČNINSKIH TRANSAKCIJ IN UML

Božo Koler, Klemen Medved, Miran Kuhar - PROJEKT NOVE GRAVIMETRIČNE MREŽE 1. REDA REPUBLIKE SLOVENIJE

Klemen Kozmus, Bojan Stopar - PROTOKOL NTRIP ZA PRENOS PODATKOV GNSS PREKO INTERNETA

Tomaž Podobnikar, Jurij Mlinar - IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNEGA MODELA RELIEFA SLOVENIJE Z INTEGRACIJO OBSTOJEČIH VIROV

Kestutis Cypas, Eimuntas Parseliunas, Ceslovas Aksamitauskas - STORAGE OF UNDERGROUND UTILITIES DATA IN THREE-DIMENSIONAL GEOINFORMATION SYSTEM

Tomaž Černe, Jože Kos Grabar, Simona Čeh - PREDLOGI GEODETSKE STROKE ZA IZBOLJŠANJE ZAKONODAJE S PODROČJA UREJANJA PROSTORA

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Nika Mesner - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Ema Pogorelčnik – POPIS NEPREMIČNIN
Apolonia Pečnik – KRATEK PREGLED TRENUTNEGA STANJA NA PODROČJU PRIPRAVE PODZAKONSKIH PREDPISOV ZAKONA O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN IN ZAKONA O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN
Klemen Medved – IZMERA GRAVIMETRIČNE MREŽE SLOVENIJE

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 6. 2006 DO 31. 8. 2006

Knjižne novice in simpoziji
Dušan Petrovič – GICON 2006
Mojca Kosmatin Fras – POROČILO O SIMPOZIJU VI. TEHNIČNE KOMISIJE - MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA FOTOGRAMETRIJO IN DALJINSKO ZAZNAVANJE (ISPRS)
Jasenka Kranjčević, Anton Prosen – 8. MÜNCHENSKI DNEVI UREJANJA ZEMLJIŠČ - IN RAZVOJA PODEŽELJA

Koledar strokovnih prireditev
Nika Mesner – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU OKTOBER 2006 - DECEMBER 2006

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Brane Godec – TRADICIONALNI IZLET DRUŠTVA GEODETOV SEVEROVZHODNE SLOVENIJE
Mojca Glinšek – IZLET CELJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA V BELGIJO IN NA NIZOZEMSKO
Pavel Zupančič – IN MEMORIAM JOŽE POHAR (1905–2006)

Reklamna sporočila
Geograd
hp
CGSPlus
LUZ
Geoservis
Gisdata
Svet nepremicnine