Geodetski vestnik, Letnik 50 (2006), št. 2

Uvodnik
Anton Prosen – GEODEZIJA V MEDIJIH
Jurij Režek – KDO POTREBUJE ZVEZO GEODETOV SLOVENIJE

Iz znanosti in stroke

Dušan Petrovič - OCENA KAKOVOSTI DRŽAVNE TOPOGRAFSKE KARTE V MERILU 1 : 50 000

Sonja Bogatin, Dušan Kogoj - PREGLED MODELOV VREDNOTENJA GEODETSKIH KONTROLNIH MERITEV

Sonja Bogatin, Dušan Kogoj - UPORABA KALMANOVEGA FILTRA V TERESTRIČNI GEODEZIJI

Lidija Breskvar Žaucer, Janez Marušič - ANALIZA KRAJINSKIH TIPOV Z UPORABO UMETNIH NEVRONSKIH MREŽ

Jurij Mlinar, Matjaž Grilc, Andrej Mesner, Martin Puhar, Dominik Bovha - VZPOSTAVITEV SISTEMA EVIDENTIRANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE – PONOVNI IZZIV ZA GEODEZIJO

Marko Breščak - ZASNOVA BAZE GEODETSKIH TOČK

Mojca Kosmatin Fras, Samo Drobne, Helena Gregorič, Janez Oven - RAZISKAVA UPORABE ORTOFOTA (DOF5) V PRAKSI

Samo Drobne, Aleš Breznikar, Urška Habič - MNENJE DIPLOMANTOV O UČINKOVITOSTI ŠTUDIJA GEODEZIJE

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Nika Mesner - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Borut Cvar - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Bernarda Berden, Dušan Mitrovič, Ema Pogorelčnik - ZAKON O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN IN ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN
Ema Pogorelčnik - RAZGRNITEV PODATKOV O STAVBAH IN DELIH STAVB
Marija Brnot - ZAJEM TOPOGRAFSKIH PODATKOV DTK 5
Marija Brnot - 23. ZASEDANJE IZVEDENSKE SKUPINE OZN ZA ZEMLJEPISNA IMENA
Martina Vošnjak - TRADICIONALNO STROKOVNO SREČANJE GEODETOV SREDNJEEVROPSKIH DRŽAV V SLOVENIJI

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 3. 2006 DO 31. 5. 2006
Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek - ŠTUDENTSKA DELA NA 14. MEDNARODNEM SALONU URBANIZMA V NIŠU
Mojca Foški - URBANISTIČNA DELAVNICA »DOMŽALE 2005/06«

Mnenja in predlogi
Joc Triglav - GEODILIB – SLOVENSKA DIGITALNA KNJIŽNICA GEODEZIJE

Knjižne novice in simpoziji
Tomaž Petek - REDNO LETNO ZASEDANJE 7. KOMISIJE FIG
Jurij Režek - WELCOME SPEECH ON BEHALF OF FIG, COMMISSION 7
Tomaž Petek - STROKOVNI POSVET Z MEDNARODNO UDELEŽBO V CELJU DNE 16. 5. 2006
Dušan Petrovič - POROČILO O 5. DELAVNICI KOMISIJE ZA GORSKO KARTOGRAFIJO MEDNARODNE KARTOGRAFSKE ZVEZE (ICA)
Joc Triglav - MED RAKOVIM IN KOZOROGOVIM POVRATNIKOM

Koledar strokovnih prireditev
Nika Mesner – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JULIJ 2006 - SEPTEMBER 2006

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Mojca Kosmatin Fras, Igor Karničnik – SLAVNOSTNA AKADEMIJA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE SKOZI FOTOGRAFSKI OBJEKTIV
Milan Naprudnik – 55 LET ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE (ZGS)
Jurij Režek – GOVOR PREDSEDNIKA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE NA SLAVNOSTNI AKADEMIJI ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE, 26. MAJA 2006
Anton Prosen – PETDESET LET GEODETSKEGA VESTNIKA
Miloš Šušteršič, Milan Brajnik – KRIM 2006, 12. TRADICIONALNO SREČANJE NA KRIMU
Ivana Kotnik – TRETJI POHOD NA URŠLJO GORO
Majda Meštrić – EKSKURZIJA DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA V BEOGRAD
Andrej Pogačnik – DR. ANTONU PROSENU OB ŽIVLJENSKEM JUBILEJU
Mojca Kosmatin Fras – IN MEMORIAM PROF. KARL KRAUS (1939–2006)
Roman Novšak – IN MEMORIAM STANKA VOVK - GORNIK (1968–2006)

Reklamna sporočila
GISDATA
Geodetski institut, Digi-data, GIZ-GI
Monolit
Ljubljanski geodetski biro
HP
CGS Plus