Geodetski vestnik, Letnik 50 (2006), št. 1

Uvodnik
Anton Prosen – VESTNIKOV OKROGLI JUBILEJ
Jurij Režek – ČAS ZA SLAVJE!
VABILO

Iz znanosti in stroke

Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Sonja Bogatin, Jure Klopčič, Janko Logar, Andrej Štimulak, Bojan Majes - GEODETSKE MERITVE V PREDORU ŠENTVID

Luka Dobričič, Mojca Kosmatin Fras - IZDELAVA METRIČNIH MODELOV STAVB Z NIZKOCENOVNIM ORODJEM

Igor Karničnik, Matija Klanjšček, Dalibor Radovan - SODOBNO HIDROGRAFSKO KARTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE SLOVENSKEGA MORJA

Joc Triglav - RAZVOJ PODEŽELJA S POMOČJO KOMASACIJ KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Matej Tacer - VLOGA GEODEZIJE V PROCESU PROJEKTIRANJA

Marjana Vugrin - KDO SPLOH VE, KAJ IMA IN KAJ ZNA GEODETSKA STROKA?

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Nika Mesner - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Borut Cvar - UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Kristina Perko – STATISTIKA IZDANIH GEODETSKIH PODATKOV V LETU
Blaž Mozetič, Žarko Komadina – TRANSFORMACIJA!?
Blaž Mozetič – RAZPISI FINANČNEGA MEHANIZMA EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PODROČJA (EGP) IN NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA
Borut Cvar, Irena Ažman – MEDNARODNA KONFERENCA IN SEJEM INTERGEO EAST

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 12. 2005 DO 28. 2. 2006
Mojca Kosmatin Fras – PODARJENA STROKOVNA GRADIVA PROF. BRANKA MAKAROVIČA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG

Mnenja in predlogi
Joc Triglav– NEKAJ ČUDNIH IDEJ ZA LAŽI, PRESNETE LAŽI IN STATISTIKO …
Matjaž Accetto, Franc Černe, Marjan Jenko – NOVA KOTA PASJE RAVNI V POLHOGRAJSKIH DOLOMITIH

Knjižne novice in simpoziji
Drago Kladnik – PREDSTAVITEV GEOGRAFSKEGA TERMINOLOŠKEGA SLOVARJA
Anton Prosen – PREDSTAVITEV KNJIGE: IZZIVI IN PRILOŽNOSTI PODEŽELJA

Koledar strokovnih prireditev
Nika Mesner – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL 2006 - JUNIJ 2006

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Erna Flogie Dolinar – REDNA LETNA SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
Erna Flogie Dolinar – FEBRUARSKA SEJA IO ZGS
PRAVILNIK O POGOJIH IN NAČINU SODELOVANJA MEDNARODNIH PREDSTAVNIKOV ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
PRAVILNIK O DELU STROKOVNIH SEKCIJ ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
Janez Dular – OBČNI ZBOR IN IZOBRAŽEVALNI DAN DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Miloš Šušteršič, Milan Brajnik – 30. SMUČARSKI DAN GEODETOV SLOVENIJE
Olga Kolenc – SKOK V POLETNO PRAVLJICO
Marjan Jenko – POPRAVEK
Uredništvo GV – POPRAVEK

Reklamna sporočila
TRIMBLE
HP
CGS PLUS