Geodetski vestnik, Letnik 51 (2007), št. 4

Uvodnik
Anton Prosen – ZAKLJUČUJE SE PRVA »PETLETKA« REVIJE
Jurij Režek – GEODEZIJA - STROKA ALI (LE) DEJAVNOST

Iz znanosti in stroke

Blaž Mozetič - MEDNARODNI PROJEKT VZPOSTAVITEV EVROPSKEGA PROSTORSKEGA REFERENČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI

Lars Jahr Bockmann, Oddgeir Kristiansen, Per-Christian Bratheim - REALISING OF ETRS89 AS THE NATIONAL REFERENCE FRAME IN NORWAY – EUREF89

Norbert Höggerl, Erich Imrek - RECENT STEPS TOWARDS THE INTRODUCTION OF ETRS89 IN AUSTRIA

Tomislav Bašić - INTRODUCTION AND IMPLEMENTATION OF ESRS IN CROATIA

Bojan Stopar - VZPOSTAVITEV ESRS V SLOVENIJI

Božo Koler, Klemen Medved, Miran Kuhar - UVAJANJE SODOBNEGA VIŠINSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI

Dalibor Radovan - RAZVOJ OMREŽJA SIGNAL IN TRŽNA VREDNOST DOLOČANJA POLOŽAJA

Sandi Berk, Marjana Duhovnik - TRANSFORMACIJA PODATKOV GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE V NOVI DRŽAVNI KOORDINATNI SISTEM

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Nika Mesner - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Božena Lipej – UVAJANJE POKRAJIN V SLOVENIJI IN PRENOS GEODETSKIH NALOG V PRISTOJNOST POKRAJIN
Nikolaj Šarlah – PODELITEV PRIZNANJA DOBRE PRAKSE ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA EVIDENTIRANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
Tomaž Petek– SREČANJE SLOVENSKE IN HRVAŠKE GEODETSKE UPRAVE
Peter Prešeren, Dejan Grigillo, Marjana Duhovnik, Vasja Bric – 51. FOTOGRAMETRIČNI TEDEN V STUTTGARTU
Irena Ažman, Andreja Rajnar, Mateja Gabrovšek – DELOVNI OBISK PREDSTAVNIKOV ITALIJANSKEGA VOJAŠKOGEOGRAFSKEGA INŠTITUTA NA GEODETSKEM INŠTITUTU SLOVENIJE IN NA GEODETSKI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE
Darija Tibaut – VZPOSTAVITEV SISTEMA EVIDENTIRANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI – ZAKLJUČNA KONFERENCA
Tomaž Petek – OBISK PREDSTAVNIKOV MAKEDONSKE GEODETSKE UPRAVE V SLOVENIJI
Božena Lipej – GENERALNO ZASEDANJE EUROGEOGRAPHICSA

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 01. 09. 2007 DO 30. 11. 2007

Mnenje in predlogi
Milan Naprudnik – V TRETJE GRE RADO

Koledar strokovnih prireditev
Nika Mesner – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JANUAR 2008 – MAREC 2008

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Brane Kovač – 30 LET DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Ferid Daca – 3. TRADICIONALNI POHOD GEODETOV NA TRIGLAV
Lojze Ravnihar – 3. KOŠARKARSKI TURNIR GEODETOV SLOVENIJE – RADOVLJICA 2007
Peter Svetik – IZLET GEODETOV UPOKOJENCEV 2007
Majda Mestrić – IN MEMORIAM MIHA BAN (1948–2007)
Olga Kolenc – TUNIZIJA – OAZE OB CHOTT EL JÉRID

Oglasna sporočila
Geoservis
Gisdata
Topcon