Geodetski vestnik, Letnik 51 (2007), št. 3

Uvodnik
Anton Prosen – ČAS PRAVIH ODLOČITEV
Jurij Režek – POPOLNOST ALI NEKAJ VELIKEGA
Tomo Kvaternik – 37. GEODETSKI DAN – NOVA GORICA, 16. 11. 2007

Iz znanosti in stroke

Mojca Kosmatin Fras, Maria Attwenger, Maja Bitenc - LAND USE CLASSIFICATION BASED ON THE INTENSITY VALUE OF THE REFLECTED LASER BEAM

Mojca Kosmatin Fras, Maria Attwenger, Maja Bitenc - KLASIFIKACIJA RABE POVRŠIN IZ VREDNOSTI INTENZITETE ODBITEGA LASERSKEGA ŽARKA

Admir Mulahusić, Tomaž Podobnikar, Nedim Tuno - TOPOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM BOSNE IN HERCEGOVINE – KONCEPTUALNI IN LOGIČNI MODEL

Aleš Marjetič, Bojan Stopar - GEODETSKI DATUM IN S-TRANSFORMACIJA

Drago Kladnik - PRISPEVEK K POENOTENJU RABE PODOMAČENIH TUJIH ZEMLJEPISNIH IMEN V SLOVENSKEM JEZIKU

Dunja Vrenko - UPODOBITEV PROSTORSKEGA MODELA V VISUAL NATURE STUDIU™

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Nika Mesner - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek – POPIS NEPREMIČNIN JE ZAKLJUČEN
Peter Prešeren – SLOVENIJA PO NOVEM V CELOTI V BARVAH
Blaž Mozetič, Klemen Medved – EUREF SIMPOZIJ 2007
Franc Ravnihar, Blaž Mozetič – TEHNIČNO NAVODILO ZA UPORABO NOVEGA KOORDINATNEGA SISTEMA V ZEMLJIŠKEM KATASTRU
Joc Triglav – OD OAO. DO UAU!!!
Marjana Duhovnik – OBISK PREDSTAVNIKOV DRUŠTVA CHARLES CLOSE NA GEODETSKI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE
Božena Lipej – STRATEGIJA INFORMACIJSKE DRUŽBE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Božena Lipej – MOŽNOSTI IMPLEMENTACIJE DIREKTIVE INSPIRE V SLOVENIJI
Božena Lipej – IZBOLJŠAVE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI KATASTROV IN ZEMLJIŠKIH KNJIG – DELAVNICA EUROGEOGRAPHICSA
Božena Lipej – PLENARNO ZASEDANJE STALNEGA KOMITEJA ZA KATASTRE V EVROPSKI UNIJI
Božena Lipej – DELOVNI OBISK IZVRŠNEGA DIREKTORJA EUROGEOGRAPHICSA V LJUBLJANI

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 01. 06. 2007 DO 31. 08. 2007
Peter Golob – ZAKLJUČNO DEJANJE PRIREDITVE BRUCOVANJE GEODETOV 2006/07: DAROVANJE

Mnenje in predlogi
Lija Šušteršič – NOVA STARA TEMA!

Knjižne novice in simpoziji
Mojca Foški, Anton Prosen – PROSTOR ZA PRIHODNOST SLOVENIJE - POROČILO
Janez Podobnik – GOVOR NA POSVETU “PROSTOR ZA PRIHODNOST SLOVENIJE”
Jurij Režek – GOVOR NA POSVETU “PROSTOR ZA PRIHODNOST SLOVENIJE”
Dušan Petrovič – 23. MEDNARODNA KARTOGRAFSKA KONFERENCA (ICC) IN 13. GENERALNA SKUPŠČINA MEDNARODNE KARTOGRAFSKE ZVEZE (ICA/ACI)

Koledar strokovnih prireditev
Nika Mesner – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU OKTOBER 2007 - DECEMBER 2007

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Mojca Kosmatin Fras – B. MAKAROVIČ, OSEMDESETLETNIK
Jurij Hudnik – VILI KOS, OSEMDESETLETNIK
Majda Lončar – KOLESARJENJE ČEZ GRIČE OKOLI LOČ
Matjaž Accetto – HIDROELEKTRARNA BUK BIJELA NA TARI - POSNETEK TERENA ZA POTREBE PROJEKTA LETA 1966
Olga Kolenc – MADEIRA, POTOPIS

Oglasna sporočila
Geoservis
Gisdata
Topcon