Geodetski vestnik, Letnik 52 (2008), št. 3

Uvodnik
Anton Prosen – VROČA JESEN
Jurij Režek – NOVI KOORDINATNI SISTEM V ZEMLJIŠKEM KATASTRU ALI NOVE KOORDINATE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA?

Iz znanosti in stroke

Tatjana Veljanovski - PROBLEM NAVIDEZNIH SPREMEMB PRI DOLOČITVI SPREMEMB NA POVRŠJU S POSNETKI LANDSAT

Vlado Cetl, Miodrag Roić, Siniša Mastelić Ivić - COST-BENEFIT ANALYSIS OF THE IMPROVEMENT OF SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE – CASE STUDY CROATIA

Marko Mataija Valh, Aleš Marjetič, Vesna Ježovnik, Dušan Kogoj - AVTOMATSKI ELEKTRONSKI TAHIMETRI ALI KAM VODI RAZVOJ TPS SISTEMOV

Matej Tacer - UREJANJE PARCELNIH MEJ V TEKSASU

Mihaela Triglav Čekada, Matej Gabrovec - ZGODOVINA GEODETSKIH MERITEV NA TRIGLAVSKEM LEDENIKU

Valenka Drčar Matko - MNOŽIČNO VREDNOTENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Novosti iz stroke
Anka Lisec - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Irena Ažman, Tomaž Petek – KONFERENCA INSPIRE V MARIBORU
Božena Lipej – GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE JE OPRAVILA PREDSEDOVANJE STALNEMU KOMITEJU ZA KATASTRE V EVROPSKI UNIJI Z ODLIKO
Majda Mavec, Daniejel Boldin – PREDSTAVITEV SISTEMOV ARHIVIRANJA NA PLENARNEM ZASEDANJU STALNE EVROPSKE KOMISIJE ZA KATASTRE NA BLEDU
Boštjan Pucelj – DIGITALNO ARHIVIRANJE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA NA TREH EVROPSKIH GEODETSKIH UPRAVAH
Jurij Mlinar – MINISTER ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE KOSOVO DR. ARSIM BAJRAMI NA OBISKU NA GEODETSKI UPRAVI RS
Klemen Medved – OBISK SLUŽBE GPS NA IRSKEM
Simon Sevnšek – OBISK PREDSTAVNIKOV NACIONALNE GEODETSKE ZVEZE IZ LITVE
Irena Ažman – PROSTORSKA PODATKOVNA INFRASTRUKTURA V KRALJEVINI NORVEŠKI
Bojan Pirc – NOVA ZAKONODAJA S PODROČJA REGISTRA PROSTORSKIH ENOT

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1.6.2008 DO 31.8.2008
Matjaž Grilc, Miran Brumec, Anton Prosen, Mojca Kosmatin Fras – PREDSTAVITEV DIPLOMSKIH NALOG STROKOVNI JAVNOSTI
Dušan Petrovič – PRIZNANJE PREDSEDNIKA ISPRS DOC. DR. MOJCI KOSMATIN FRAS
Urša Kanjir – KO ŠTUDENT NA RAJŽO GRE ALI KITAJSKA ODISEJADA ŠTUDENTOV GEODEZIJE

Knjižne novice in simpoziji
Mojca Kosmatin Fras, Anka Lisec – POROČILO O POLETNI ŠOLI IN KONGRESU ISPRS NA KITAJSKEM

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Majda Lončar – 38. GEODETSKI DAN – DRUGA NAJAVA
Melita Rataj – IZLET V ŠVICO
Olga Kolenc – MISLI

Oglasna sporočila
Basic
Topcon
Gisdata
Geoservis