Geodetski vestnik, Letnik 52 (2008), št. 1

Uvodnik
Anton Prosen – NOVI ČASI TUDI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Jurij Režek – DRUGIČ PRI PREDSEDNIKU

Iz znanosti in stroke

Miran Ferlan, Radoš Šumrada - MODELIRANJE NEPREMIČNINSKIH TRANSAKCIJ S PRIMERI UPORABE

Miran Ferlan, Radoš Šumrada - MODELING REAL PROPERTY TRANSACTIONS WITH USE CASES

Anka Lisec, Samo Drobne, Marija Bogataj - VPLIV NACIONALNIH RAZVOJNIH OSI NA TRANSAKCIJSKO VREDNOST KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ V SLOVENIJI

Anka Lisec, Samo Drobne, Marija Bogataj - THE INFLUENCE OF THE NATIONAL DEVELOPMENT AXES ON TRANSACTION VALUE OF RURAL LAND IN SLOVENIA

Tomaž Podobnikar - DOLOČITEV ZNAČILNIH GORSKIH VRHOV IN ANALIZA NJIHOVIH OBLIK

Marjan Jenko - PRVA SISTEMATSKA TRIANGULACIJA NA NAŠEM OZEMLJU

Roman Rener - FINANCIRANJE GEODETSKE STROKE IZ EVROPSKIH FINANČNIH VIROV

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Nika Mesner - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek – POVZETEK POROČILA O IZVEDBI PROGRAMA DELA GEODETSKE UPRAVE RS ZA LETO 2007
Tomaž Petek – POVZETEK PROGRAMA DELA GEODETSKE UPRAVE RS ZA LETI 2008 IN 2009
Božena Lipej – SLOVENIJA PREDSEDUJE EVROPSKEM NEPREMIČNINSKEM ZDRUŽENJU
Irena Ažman – DIREKTIVA INSPIRE IN GEODETSKA UPRAVA
Irena Ažman, Brane Mihelič – SLOVENSKA GEODETSKA ZBIRKA V LETU 2007
Franci Bačar – 50 LET GEODETSKE SLUŽBE V TREBNJEM
Joc Triglav – NOVI SLOVENSKI DRŽAVNI KOORDINATNI SISTEM IN AUTOCAD

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – VPIS V ŠOLSKEM LETU 2008/09
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 01. 12. 2007 DO 29. 02. 2008
Tanja Jesih – USTANOVLJEN JE KLUB DIPLOMANTOV FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI
Jože Bučar – BRUCOVANJE GEODETOV – GEOBRUC 007
Jurij Režek – NAGOVOR PREDSEDNIKA ZGS OB BRUCOVANJU GEODETOV 2007

Mnenje in predlogi
Tomaž Kočar – ZMEDA PARCEL V VNAJNARSEKM GRABNU POD JANČAMI

Knjižne novice in simpoziji
Dušan Petrovič – DELAVNICA KOMISIJE ZA GORSKO KARTOGRAFIJO PRI MEDNARODNEM KARTOGRAFSKEM ZDRUŽENJU (CMC ICA)

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL–JUNIJ 2008

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Jurij Režek – NAGOVOR PREDSEDNIKA ZGS OB 37.GEODETSKEM DNEVU V NOVI GORICI
VABILO NA GRAD BOGENŠPERK – 6.12.2007
Damjan Gregorič – GOVOR PREDSEDNIKA DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA (DGD) OB SLOVESNI OTVORITVI AMBIENTALNIH PRIKAZOV V SLOVENSKI GEODETSKI ZBIRKI - OB NJENI 20-LETNICI IN PRAZNOVANJU 30 LETNICE DGD
Milan Brajnik – LJUBLJANSKO GEODETSKO DRUŠTVO Z NOVIM VODSTVOM
Melita Rataj – ZBOR ČLANOV DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Vesna Mikek – HVAR V OKTOBRU 2007
Miha Muck – LJUBLJANSKO GEODETSKO DRUŠTVO V BAD KLEINKIRCHHEIMU
Duša Fischinger – IN MEMORIAM JOŽE HAUKO (17.2.1927 - 5.2.2008)

Oglasna sporočila
Topcon
Gisdata
Geoservis