Geodetski vestnik, Letnik 53 (2009), št. 4

Uvodnik
Anton Prosen – GEODEZIJA – STROKA MED TEHNIKO IN DRUŽBOSLOVJEM
Jurij Režek – JEZIK, POGUM IN MODROST

Iz znanosti in stroke

Oskar Sterle, Polona Pavlovčič Prešeren, Miran Kuhar, Bojan Stopar - DEFINICIJA, REALIZACIJA IN VZDRŽEVANJE MODERNIH KOORDINATNIH SISTEMOV

Radoš Šumrada - TRIRAZSEŽNI PRISTOPI ZA MODELIRANJE STAVB, MEST IN POKRAJIN

Mojca Foški - MOŽNOSTI UPORABE KOMASACIJE ZEMLJIŠČ ZA NAMEN GRADNJE

Uroš Rijavec - 3D-KATASTER STAVB – POGOJ ZA VSTOP V TRETJE TISOČLETJE

Saša Bobnar - UREDITEV PODATKOV DTK 5

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE-IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ
Darja Pegan Žvokelj, Andrej Mesner, Matej Hašaj – GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GEODETSKIH IZVAJALCEV IMA NOVO VODSTVO
Matej Kovačič – 9. DAN INŽENIRJEV
DVAJSETLETNICA DRUŽBE IGEA, D. O. O. (ALI KAJ IMATA SKUPNEGA DARWIN IN IGEA)

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Franc Ravnihar – OBVEŠČANJE LASTNIKOV O POSKUSNEM IZRAČUNU VREDNOSTI NEPREMIČNIN – INFORMACIJA O POTEKU PROJEKTA
Irena Ažman, Tomaž Petek – PREDLOG ZAKONA O INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE INFORMACIJE
Darja Tibaut – EVIDENTIRANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI – II. KONFERENCA
Irena Ažman – O IZVAJANJU DIREKTIVE INSPIRE GLEDE OMREŽNIH STORITEV
Peter Prešeren – O SATELITSKEM KARTIRANJU EuroMap3S
Marija Brnot, Uroš Mladenović – EVROPSKA GEOGRAFSKA IMENA – PROJEKT EUROGEONAMES
Simon Sevnšek – INTERGEO 2009

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 9. 2009 DO 30. 11. 2009
Anton Prosen – UNIVEZITETNA PREŠERNOVA NAGRADA
Dušan Petrovič – PODELITEV PREŠERNOVIH NAGRAD IN POHVAL NAJBOLJŠIM ŠTUDENTOM IN PEDAGOGOM NA FGG
Anton Prosen – NOVO VODSTVO NA UL FGG

Knjižne novice in simpoziji
Dušan Petrovič – 24. KONFERENCA MEDNARODNEGA KARTOGRAFSKEGA ZDRUŽENJA
Anka Lisec, Marjan Čeh, Samo Drobne, Miran Ferlan, Radoš Šumrada – MEDNARODNA DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA TEMPUS LAREMA
Anka Lisec, Ana Kuveždić – MEDNARODNA DELAVNICA »3D GEOINFORMATION FOR DISASTER MANAGEMENT«

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
ZAPISNIK 3. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
Lija Šušteršič – 15. TRADICIONALNO SREČANJE NA KRIMU
Lucija Poličnik, Majda Lončar – ŠPORTNO IN DRUŽABNO DOGAJANJE V CELJSKEM GEODETSKEM DRUŠTVU
Mojca Glinšek – STROKOVNA EKSKURZIJA CELJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA NA DUNAJ
Natalia Verhovec, Mateja Cestnik, Irena Žust, Veronika Šutar, Darja Paternoster – EKSKURZIJA DOLENJCEV V BOSNO
Stane Drenšek – KORČULA
Milan Naprudnik – STROKOVNA EKSKURZIJA UPOKOJENCEV LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Lenka Špela Osvald – OBVESTILO ČLANOM GEODETSKIH DRUŠTEV
Ivan Gaber – MEMORIAM, VINKO KLEMEN
Dušan Stepišnik Perdih – IN MEMORIAM, MARJAN NEČIMER

Oglasi
Geoservis
Geodetska družba
Gisdata
Geoizmera