Geodetski vestnik, Letnik 53 (2009), št. 2

Uvodnik
Anton Prosen – PRILOŽNOSTI
Jurij Režek – RECESIJSKO LETO

Iz znanosti in stroke

Klemen Medved, Miran Kuhar, Bojan Stopar, Božo Koler - IZRAVNAVA OPAZOVANJ V OSNOVNI GRAVIMETRIČNI MREŽI REPUBLIKE SLOVENIJE

Klemen Kozmus Trajkovski - ZDRUŽENI SISTEMI GNSS/INS ZA NEPREKINJENO NAVIGACIJO

Mojca Foški - VREDNOTENJE KOMASACIJE ZEMLJIŠČ ZA NAMEN GRADNJE V SLOVENIJI V MEDNARODNEM KONTEKSTU

Miran Ferlan, Anka Lisec, Marjan Čeh, Radoš Šumrada - PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE NAD NEPREMIČNINAMI ZA JAVNO KORIST

Jošt Sodnik, Urška Petje, Matjaž Mikoš - TOPOGRAFIJA POVRŠJA IN MODELIRANJE GIBANJA DROBIRSKIH TOKOV

Jošt Sodnik, Urška Petje, Matjaž Mikoš - TERRAIN TOPOGRAPHY AND DEBRIS-FLOW MODELLING

Radoš Šumrada - SLOVENSKI, EVROPSKI IN MEDNARODNI STANDARDI ZA PROSTORSKE PODATKE

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE-IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ
Joc Triglav – GEODETSKO-KATASTRSKI FONDI ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Marija Brnot – PROJEKT EUROGEONAMES (EGN)
Marina Korošec, Vida Bitenc – DELAVNICA – SPECIFIKACIJE PROSTORSKIH PODATKOV – IZVEDBENA PRAVILA, INSPIRE
Tina Kreitmayer – KVARTALNO POROČILO O POVPREČNIH CENAH NEPREMIČNIN
Metka Gnidovec – ZELENE ZGRADBE NA SLOVENSKEM NEPREMIČNINSKEM TRGU – PRESTIŽ, TEŽAVA ALI IZZIV?
Tomaž Petek – DRUGA REGIONALNA KONFERENCA O UPRAVLJANJU NEPREMIČNIN
Tomaž Petek – OBISK NA GEODETSKI UPRAVI

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 3. 2009 DO 31. 5. 2009
Marjeta Kos – SLOVENSKA GEODEZIJA PO SVETU
Bojan Šavrič – IGSM 2009 – ZÜRICH
Katja Šušteršič – STROKOVNA EKSKURZIJA NA NIZOZEMSKO

Mnenja in predlogi
Rafael Bertok – NEKAJ MISLI OB BRANJU GEODETSKEGA VESTNIKA ŠT. 53/2009-1

Knjižne novice in simpoziji
Ana Barbič – RAZISKOVANJE KOT PODLAGA PROSTORSKEMU NAČRTOVANJU, PREDSTAVITEV IN RAZMIŠLJANJA OB ŠTUDIJI POT – NAJVEČJA NAČRTOVANA JAVNA POVRŠINA V LJUBLJANI
Jasenka Kranjčević, Anton Prosen – 11. MÜNCHENSKI DNEVI UREJANJA ZEMLJIŠČ IN RAZVOJA PODEŽELJA

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Vesna Mikek – OKTOBRSKI IZLET NA CRES
Vesna Mikek – EKSKURZIJA LGD V BELO KRAJINO
Jože Dajnko – TRADICIONALNI POHOD DRUŠTVA
Melita Rataj – DOLENJSKO GEODETSKO DRUŠTVO – IZOBRAŽEVALNI DAN IN ZBOR ČLANOV
Bogdana Šuvak – DRUŠTVO GEODETOV GORENJSKE Z NOVIM VODSTVOM
Bogdana Šuvak – DRUŠTVO GEODETOV GORENJSKE NA SMUČARSKEM DNEVU V PLANICI
Bogdana Šuvak – DRUŠTVO GEODETOV GORENJSKE ORGANIZIRALO TEKMOVANJE NA »POLIGONU NARCIS«
Bogdana Šuvak – GEODETI GORENJSKE NA VSESLOVENSKEM TURNIRJU V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI NA MIVKI
Miloš Šušteršič – 6. VSESLOVENSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI NA MIVKI
Marijana Vugrin – IN MEMORIAM, EMIL GOSTIČ – MILE
Joc Triglav – IN MEMORIAM, BRANKO GLAVAN

Oglasi
Geoservis
Geoizmera
Geodetska družba
Gisdata
Eltima