Geodetski vestnik, Letnik 53 (2009), št. 1

Uvodnik
Anton Prosen – GEODEZIJA IN KRIZNI ČASI
Jurij Režek – NE ODPUSTITE VRATARJA!

Iz znanosti in stroke

Marko Mataija Valh, Aleš Marjetič, Vesna Ježovnik, Dušan Kogoj - TESTIRANJE VIŠJIH STOPENJ AVTOMATIZACIJE ELEKTRONSKIH TAHIMETROV

Vesna Ježovnik - RAZISKAVA POSEDANJ LJUBLJANSKEGA BARJA ZARADI ČRPANJA VODE V VODARNI BREST

Lidija Breskvar Žaucer, Blaž Zupan, Mojca Golobič - ANALIZA PREFERENČNIH KART Z METODAMI ODKRIVANJA ZNANJA IZ PODATKOV

Lidija Breskvar Žaucer, Blaž Zupan, Mojca Golobič - ANALYSIS OF PREFERENCE MAPS USING DATA MINING METHODS

Jože Rovan, Kaja Malešič, Lea Bregar - ANALIZA BLAGINJE V SLOVENSKIH OBČINAH

Jože Rovan, Kaja Malešič, Lea Bregar - THE WELL-BEING OF MUNICIPALITIES IN SLOVENIA

POPRAVEK

Novosti iz stroke
Anka Lisec - GEO & IT NOVICE

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek – POROČILO O IZVEDBI DELOVNEGA PROGRAMA DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE ZA LETO 2008
Irena Ažman – UREDBA O IZVAJANJU DIREKTIVE INSPIRE GLEDE METAPODATKOV
Irena Ažman – OHRANIMO STARE GEODETSKE INSTRUMENTE
Gregor Gradišar – REŠEVANJE UPRAVNIH POSTOPKOV GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE – POROČILO ZUP 2008
Uroš Mladenovič – PRENOVLJENI PORTAL PROSTOR
Danijel Boldin – REGISTRIRANA KOORDINATNA SISTEMA V BAZI EPSG

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 30. 11. 2008 DO 28. 2. 2009
Dušan Petrovič – PODELITEV PREŠERNOVIH NAGRAD IN POHVAL NAJBOLJŠIM ŠTUDENTOM IN PEDAGOGOM
Urška Renko – DRUŠTVO ŠTUDENTOV GEODEZIJE SLOVENIJE ZAMENJALO VODSTVO
Mateja Zupan in Helena Harej – A JE TO … GEODEZIJA? BRUCEVANJE GEODETOV 2008
Anton Prosen – BRUCEVANJE 2008 – POZDRAVNI GOVOR PREDSTOJNIKA ODDELKA ZA GEODEZIJO
Urška Šorli – GEODEZIJA PO FILIPINSKO

Knjižne novice in simpoziji
Anton Prosen – PREDSTAVITEV KNJIGE: PROSTORSKO NAČRTOVANJE TURIZMA
Dušan Petrovič – 5. MEDNARODNI SIMPOZIJ O LOKACIJSKIH STORITVAH (LBS) IN TELEKARTOGRAFIJI
Dušan Petrovič – SIMPOZIJ MEDNARODNEGA KARTOGRAFSKEGA ZDRUŽENJA ICA O KARTOGRAFIJI V SREDNJI IN VZHODNI EVROPI
Andrej Mesner, Anka Lisec – DELAVNICA V OKVIRU KOMISIJE FIG II. – »NAVIGATING THE FUTURE OF SURVEYING EDUCATION«

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Lenka Špela Osvald – REDNA SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
Lenka Špela Osvald – PROGRAM ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE ZA LETO 2009
Jurij Režek – ČESTITKA!
Anton Prosen – LJUBLJANSKO GEODETSKO DRUŠTVO 1958–2008
Majda Lončar – 31. SMUČARSKI DAN GEODETOV SLOVENIJE
Peter Svetik – MARJAN JENKO, OSEMDESETLETNIK