Geodetski vestnik, Letnik 54 (2010), št. 3

Uvodnik
Anton Prosen – JAVNI SEKTOR V KRIZNIH ČASIH
Jurij Režek – GEODEZIJA V JAVNEM INTERESU ALI PAČ NE

Iz znanosti in stroke

Mihaela Triglav Čekada, Fabio Crosilla, Mojca Kosmatin - TEORETIČNA GOSTOTA LIDARSKIH TOČK ZA TOPOGRAFSKO KARTIRANJE V NAJVEČJIH MERILIH

Mihaela Triglav Čekada, Fabio Crosilla, Mojca Kosmatin - THEORETICAL LIDAR POINT DENSITY FOR TOPOGRAPHIC MAPPING IN THE LARGEST SCALES

Aleš Marsetič, Krištof Oštir - IZDELAVA DIGITALNEGA MODELA POVRŠJA IN ORTOPODOB IZ STEREO POSNETKOV IKONOS, ZAJETIH V ISTEM PRELETU

Aleš Marsetič, Krištof Oštir - DIGITAL SURFACE MODEL AND ORTHOIMAGES GENERATION FROM IKONOS IN-TRACK STEREO IMAGES

Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj - REALIZACIJA GEODEZIJE V GEOTEHNIKI

Dejan Paliska, Rudi Čop, Daša Fabjan, Samo Drobne - IZBIRA LOKACIJE ZA POSTAVITEV GEOMAGNETNEGA OBSERVATORIJA V SLOVENIJI

Samo Drobne, Miha Konjar, Anka Lisec - RAZMEJITEV FUNKCIONALNIH REGIJ SLOVENIJE NA PODLAGI ANALIZE TRGA DELA

Bojan Grum, Alenka Temeljotov Salaj - PRIČAKOVANJA POTENCIALNIH PRIDOBITELJEV STANOVANJSKIH NEPREMIČNINSKIH PRAVIC V REPUBLIKI SLOVENIJI GLEDE NA NJIHOV SPOL, STAROST, IZOBRAZBO IN ZAPOSLENOST

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE - IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek – NOVICE IZ GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Klemen Medved, Sandi Berk – 20. SIMPOZIJ EUREF 2010 BALKANA

Izobraževanje in šolstvo
Elizabeta Adamlje – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 6. 2010 DO 31. 8. 2010

Knjižne novice in simpoziji
Maja Bitenc, Urša Kanjir, Mojca Kosmatin Fras, Tomaž Podobnikar – STOLETNICA MEDNARODNE ORGANIZACIJE ZA FOTOGRAMETRIJO IN DALJINSKO ZAZNAVANJE – ISPRS

Koledar strokovnih prireditev
Aleš Lazar, Anka Lisec – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Lija Šušteršič – PRIJETEN IZLET LGD V TOSCANO
Jože Danjko – DRUŠTVO GEODETOV SEVEROVZHODNE SLOVENIJE NA TRIGLAVU
Peter Svetik – GEODETI OB PETKIH IN SVETKIH – UTRINKI Z MERITEV V PREKMURJU (KONEC)
Joc Triglav – ZEMLJIŠKI KATASTER, PREKMURJE IN … JURČKI

Oglasi
GIZ GI
GeoPro
Gisdata
Geoizmera