Geodetski vestnik, Letnik 54 (2010), št. 2

Uvodnik
Anton Prosen – UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN V NOVIH RAZMERAH
Jurij Režek – UVODNI GOVOR V 39. GEODETSKE DNEVE

Iz znanosti in stroke

Mihaela Triglav Čekada - ZRAČNO LASERSKO SKENIRANJE IN NEPREMIČNINSKE EVIDENCE

Marijana Vugrin - JAVNO DOBRO KOT LASTNIK V ZEMLJIŠKI KNJIGI – KDO JE ŽE TA LASTNIK?

Mihaela Triglav Čekada, Sandi Berk, Blaž Barborič - NEPREMIČNINSKE EVIDENCE IN NOVI KOORDINATNI SISTEM V LUČI DIREKTIVE INSPIRE

Tomaž Petek - UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN V REGIJI JUGOVZHODNE EVROPE

Dušan Mitrović - UPORABA SISTEMA MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Albin Rakar, Andrej Mesner, Jurij Mlinar, Niko Šarlah, Maruška Šubic Kovač - ZAŠČITA IN OHRANJANJE VREDNOSTI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Maruška Šubic Kovač, Albin Rakar - MODEL VREDNOTENJA ZEMLJIŠČ KATEGORIZIRANIH CEST ZA NAMENE PRAVNEGA PROMETA

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE-IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ
GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GEODETSKIH IZVAJALCEV DEJAVNO NA POTI!

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Martina Vošnjak, Damjan Kvas – 27. STROKOVNO SREČANJE GEODETSKIH UPRAV AVSTRIJE, SLOVAŠKE, SLOVENIJE, JUŽNE TIROLSKE, TRENTINA, ČEŠKE, MADŽARSKE IN HRVAŠKE
Roman Novšak – OKROGLA MIZA O UPRAVLJANJU ZEMLJIŠČ V REGIJI ZAHODNEGA BALKANA
Andrej Glavica, Martin Smodiš – STROKOVNI DELOVNI OBISK PREDSTAVNIKOV URADA ZA MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN NA ŠVEDSKEM

Izobraževanje in šolstvo
Janja Ribič – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 3. 2010 DO 31. 5. 2010
Eva Pajk – STROKOVNA EKSKURZIJA V PRAGO
Tadej Kmetec, Bojan Šavrič – IGSM CROATIA 2010
Marjeta Kos – GEODET V SLUŽBI
OBVESTILO O RAZPISU MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN DOKTORSKEGA ŠTUDIJA GRAJENO OKOLJE NA FGG

Mnenja in predlogi
Joc Triglav – NATANČNO SATELITSKO GEOLOCIRANJE ZA VSAKOGAR!?
Matej Tacer – SODELOVANJE LASTNIKOV PRI POSTOPKIH UGOTAVLJANJA MEJE

Knjižne novice in simpoziji
Albin Rakar – PREDSTAVITEV KNJIGE: MODELI UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI
Alenka Fikfak, Alma Zavodnik Lamovšek, Ana Barbič – OKROGLA MIZA: PODEŽELJE NA PREIZKUŠNJI

Koledar strokovnih prireditev
Aleš Lazar, Anka Lisec – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Bogdana Šuvak, Dabibor Radovan – 39. GEODETSKI DAN, UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN V TRETJEM TISOČLETJU
Tomaž Černe – POROČILO Z 39. GEODETSKEGA DNEVA: PREMIKAMO MEJE GEODETSKE STORITVE
Jurij Režek – ZAHVALA ORGANIZATORJEM
ZAPISNIK 2. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
Majda Lončar – STROKOVNA EKSKURZIJA CELJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA V SARAJEVO
Dušan Bevc – DAN, KO SO VODENJE DGD PREVZELE ŽENSKE
Lija Šušteršič – DEJAVNOSTI LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA: KRIM 2010
Miloš Šušteršič – 7. VSESLOVENSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI NA MIVKI
Peter Svetik – GEODETI OB PETKIH IN SVETKIH – UTRINKI Z MERITEV V PREKMURJU (2. DEL)
39. GEODETSKI DAN – UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN V TRETJEM TISOČLETJU, ZAHVALA

Oglasi
Sponzorji geodetskega dneva
GeoPro
GIZ GI
Gisdata
Geoizmera