Geodetski vestnik, Letnik 54 (2010), št. 1

Uvodnik
Anton Prosen – MREŽE, TAKŠNE IN DRUGAČNE
Jurij Režek – GEODEZIJA IN UREJANJE PROSTORA ZA TRETJE TISOČLETJE

Iz znanosti in stroke

Sandi Berk - ROBUSTNA DOLOČITEV PRIBLIŽNIH KOORDINAT V HORIZONTALNI GEODETSKI MREŽI

Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Božo Koler, Oskar Sterle, Bojan Stopar - GEODEZIJA V GEOTEHNIKI

Tomaž Černe, Marijan Žura, Albin Rakar - INFORMACIJSKA PODPORA GOSPODARJENJU Z JAVNIMI POVRŠINAMI V URBANEM OKOLJU

Peter Lipar, Jure Kostanjšek, Marijan Žura - UPORABA PROSTORSKE STATISTIKE ZA DOLOČEVANJE ZGOSTITEV PROMETNIH NESREČ

Andreja Istenič Starčič, Žiga Turk - SLOVENSKI ŠTUDENTI GEODEZIJE IN INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE-IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek – POVZETEK PROGRAMA DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE ZA LETO 2010
Darja Tibaut – IV. HRVAŠKI KONGRES O KATASTRU

Izobraževanje in šolstvo
Tanja Jesih – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 12. 2009 DO 28. 2. 2010
Bojan Šavrič – DRUŠTVO ŠTUDENTOV GEODEZIJE SLOVENIJE IZVOLILO NOVE ČLANE IZVRŠNEGA ODBORA
Tadej Kmetec, Bojan Šavrič – … SEARCHING FOR CONNECTION …Geodetsko brucovanje 2009

Mnenja in predlogi
Mojca Foški – PIŠEŠ? PREBERI!
Erik Karbič – GEODET KOT ARBITER – RAZMIŠLJANJE NEKEGA GEODETA

Knjižne novice in simpoziji
Anton Prosen – PREDSTAVITEV KNJIGE – ŽIVLJENJSKO OKOLJE V GLOBALNI INFORMACIJSKI DOBI
Jasenka Kranjčević, Anton Prosen – PREDSTAVITEV KNJIGE: PLANIRANJE KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA (NAČRTOVANJE RABE ZEMLJIŠČ)

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec, Aleš Lazar – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Bogdana Šuvak – 39. GEODETSKI DAN
Lenka Špela Osvald – REDNA SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE
Lenka Špela Osvald – PROGRAM ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE ZA LETO 2010
Majda Lončar – SREČANJE UPOKOJENCEV CELJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA
Tomaž Cink – SLOVENSKA MEJA S HRVAŠKO VČERAJ, DANES, JUTRI
Peter Svetik – GEODETI OB PETKIH IN SVETKIH – UTRINKI Z MERITEV V PREKMURJU (1. DEL)

Oglasi
Geoservis
GeoPro
Gisdata
Geoizmera