Geodetski vestnik, Letnik 55 (2011), št. 4

 

Uvodnik
Anton Prosen – OPTIMISTIČNO V NOVE ČASE

Iz znanosti in stroke

Tatjana Veljanovski, Urša Kanjir, Krištof Oštir - OBJEKTNO USMERJENA ANALIZA PODATKOV DALJINSKEGA ZAZNAVANJA

Tatjana Veljanovski, Urša Kanjir, Krištof Oštir - OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS OF REMOTE SENSING DATA

Rinaldo Paar, Mladen Zrinjski, Ante Marendić - QUALITY CHECK OF VERTICAL COMPONENT USING GPS RTK METHOD AND LASER SYSTEM

Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj - DOLOČITEV NEVERTIKALNOSTI VISOKIH DIMNIKOV

Miro Govedarica, Mirko Borisov - THE ANALYSIS OF DATA QUALITY ON TOPOGRAPHIC MAPS

Miloš Kopić, Nađa Kurtović Folić - PRINCIPLES OF THE DESIGN OF URBAN SPACE THAT SUPPORT RAIL SYSTEMS FROM THE ASPECT OF URBAN ELEMENTS AND ELEMENTS OF THE RELIEF

Vesna Rijavec - VLOGA IZVEDENCA GEODETSKE STROKE V NEPRAVDNIH POSTOPKIH

Teja Koler Povh, Primož Južnič, Žiga Turk, Goran Turk - ANALIZA ZNANSTVENIH OBJAV V SLOVENSKEM GRADBENIŠTVU IN GEODEZIJI NA PRIMERU UL FGG

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE - IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – NAMESTO UVODNIKA K STRANEM GEODETSKE UPRAVE
Martin Smodiš – VLADA JE SPREJELA UREDBO O DOLOČITVI MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
Tomaž Petek – OBISK IZVRŠNEGA DIREKTORJA KOSOVSKE KATASTRSKE AGENCIJE V LJUBLJANI
Tomaž Petek – IMPACT OF THE NSDI IN THE SOCIETY, CHALLENGES FOR ESTABLISHMENT, 19. do 20. SEPTEMBER 2011, SKOPJE, MAKEDONIJA

Mnenja in predlogi
Joc Triglav – GEODETI, VPRAŠAJMO SE … IN POIŠČIMO ODGOVORE!

Izobraževanje in šolstvo
Janja Ribič – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 9. 2011 DO 30. 11. 2011
Tomaž Vošner – RGSM LJUBLJANA 2011
Jana Šelih – PODELITEV PREŠERNOVIH NAGRAD TER PRIZNANJ NAJBOLJŠIM ŠTUDENTOM ZA LETO 2011 NA FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI
Dušan Petrovič – PODELITEV SVEČANE LISTINE MLADIM VISOKOŠOLSKIM UČITELJEM IN VISOKOŠOLSKIM SODELAVCEM ZA IZJEMNE PEDAGOŠKE IN RAZISKOVALNE DOSEŽKE – NAGRAJENKA DOCENTKA DR. ANKA LISEC

Knjižne novice in simpoziji
Aleš Šuntar – POROČILO Z MEDNARODNEGA SREČANJA 7. KOMISIJE FIG – KATASTER 2.0 (INNSBRUCK, SEPTEMBER 2011)
Matej Hašaj – SIMPOZIJ HKOIG – OPATIJA 2011
Matej Kovačič – REGIONALNI DAN INŽENIRJEV
Dušan Petrovič – 3. HRVAŠKI NIPP IN INSPIRE DAN TER 7. POSVET KARTOGRAFIJA IN GEOINFORMACIJE
Dušan Petrovič – 8. MEDNARODNI SIMPOZIJ O LOKACIJSKIH STORITVAH (LBS)

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec, Aleš Lazar – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV, JANUAR-MAREC 2012

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Lija Šušteršič – PRIJETNO DRUŽENJE STAREJŠIH ČLANOV LGD
Bogdana Šuvak – IZLET PO POTEH SOŠKE FRONTE IN V GORIŠKA BRDA
Bogdana Šuvak – DRUŠTVO GEODETOV GORENJSKE NA GOLEM OTOKU IN OTOKU GRGUR
Polona Muha – IZLET CELJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA NA ČEŠKO
Janez Urh – DANICA TOMASOVIĆ – IN MEMORIAM
Jeni Makuc – MATEJA SIRK FILI – IN MEMORIAM
Tomaž Banovec – PETER SVETIK – IN MEMORIAM
Milan Naprudnik – PETRU V SLOVO

Oglasi
Geodetska družba
Gisdata
Geoizmera
Geodetski inštitut Slovenije