Geodetski vestnik, Letnik 55 (2011), št. 3

Uvodnik
Anton Prosen – JESEN, ČAS POMEMBNIH ODLOČITEV
Andrej Mesner – AKTIVNO NA POT

Iz znanosti in stroke

Peter Lamovec, Matjaž Mikoš - ANALIZA POPLAV Z UPORABO SATELITSKIH POSNETKOV – PRIMER HUDOURNIŠKE POPLAVE V SELŠKI DOLINI LETA 2007

Samo Drobne, Miha Konjar, Anka Lisec - PREGLED FUNKCIONALNIH REGIJ PO IZBRANIH DRŽAVAH

Matjaž Mikoš - INTEGRALNO UPRAVLJANJE VODA IN REGIONALIZACIJA REPUBLIKE SLOVENIJE

Karmen Erjavec, Melita Poler Kovačič - NOVINARSKO SPOROČANJE O POSKUSNEM IZRAČUNU VREDNOSTI NEPREMIČNIN V SLOVENIJI

Igor Pšunder, Andreja Cirman - DISKONTNA MERA PRI UPORABI METOD, KI TEMELJIJO NA DISKONTIRANEM DENARNEM TOKU, ZA POTREBE ANALIZE NEPREMIČNINSKIH NALOŽB IN VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Igor Pšunder, Andreja Cirman - DISCOUNT RATE IN METHODS BASED ON DISCOUNTED CASH-FLOW FOR THE PURPOSE OF REAL ESTATE INVESTMENT ANALYSIS AND VALUATION

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE - IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ
Dalibor Radovan – ŽE TRETJIČ PRVI NA SVETU

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek – ČETRTA REGIONALNA KONFERENCA O KATASTRU IN INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE PODATKE
Tomaž Petek – PROJEKT DVOSTRANSKEGA TEHNIČNEGA SODELOVANJA

Izobraževanje in šolstvo
Janja Ribič – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 6. 2011 DO 31. 8. 2011

Knjižne novice in simpoziji
Bojan Radej – PREDSTAVITEV KNJIGE: VREDNOTENJE POLITIK – OBZORJA NOVE MISELNOSTI
Dušan Petrovič – 25. KONFERENCA MEDNARODNEGA KARTOGRAFSKEGA ZDRUŽENJA IN KONGRES

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec, Aleš Lazar – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV, OKTOBER-DECEMBER 2011

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Lija Šušteršič – KRIM 2011
Vesna Mikek – IZLET NA AVSTRIJSKO ŠTAJERSKO
Jože Dajnko – DOLINA SEDMERIH TRIGLAVSKIH JEZER IZ ZRAKA

Oglasi
Geoizmera
Geodetska družba
Gisdata
Geodetski inštitut Slovenije