Geodetski vestnik, Letnik 56 (2012), št. 3

Uvodnik
Anton Prosen – NEIZKORIŠČENI POTENCIAL MLADE GENERACIJE

Iz znanosti in stroke

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Dušan Kogoj - OD REG ELTA DO SPATIAL STATION: ŠTIRI DESETLETJA ELEKTRONSKIH TAHIMETROV ZEISS(TRIMBLE)

Atinç Pirti - EVALUATING THE REPEATABILITY OF RTK GPS MEASUREMENTS USING ANALYSIS OF VARIANCE

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn, Viktor Kaufmann, Gerhard Karl Lieb - MERJENJE MALIH ALPSKIH LEDENIKOV: PRIMERI IZ SLOVENIJE IN AVSTRIJE

Nina Langerholc, Bojan Grum - STALIŠČA O VPLIVIH KLJUČNIH NARAVNIH DEJAVNIKOV PRI VREDNOTENJU NEPREMIČNIN S POUDARKOM NA POPLAVNOSTI

Damjana Gantar - TIPI SCENARIJEV IN NJIHOVA UPORABA V PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Matjaž Mikoš, Samo Jakljič, Andreja Istenič Starčič - STATISTIČNO-DEMOGRAFSKA ANALIZA PRAKTIKANTOV ŠTUDENTOV GEODEZIJE V SLOVENIJI V OBDOBJU 2008–2011

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE - IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Irena Ažman, Tomaž Petek – KONFERENCA INSPIRE
Nikolaj Šarlah – PROJEKT BILATERALNE TEHNIČNE POMOČI, MAKEDONIJA
Tomaž Petek – GENERALNA SKUPŠČINA EUROGEOGRAPHICSA

Mnenja in predlogi
Joc Triglav – TRETJI KLIC K RAZMISLEKU IN DUCAT DROBNIH IDEJ

Izobraževanje in šolstvo
Teja Japelj – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 6. 2012 DO 31. 8. 2012
Anka Lisec, Marjan Čeh - STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ŠTUDENTE UL FGG V BELJAK IN OKOLICO

Knjižne novice in simpoziji
Joc Triglav – PREDSTAVITEV KNJIGE – HARRY THOMPSON: TA STVOR TEME

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec, Aleš Lazar – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV, OKTOBER-DECEMBER 2012

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Jože Dajnko – POTEPANJE PO KARAVANKAH
Peter Golob – NE PO POLŽEVO, AMPAK NA POLŽEVO!
Anton Prosen – INTERVJU: PROF. DR. MILAN NAPRUDNIK
Pavel Zupančič – LADISLAV ZIMA – DEVETDESETLETNIK
Pavel Zupančič – IN MEMORIAM: CIRIL SLUGA-ČIRO
41. GEODETSKI DAN – DOLENJSKE TOPLICE, 19. IN 20. OKTOBER 2012, GEODEZIJA PRI UPRAVLJANJU Z VODAMI, TRETJE OBVESTILO IN OKVIRNI PROGRAM
PROGRAM 41. GEODETSKEGA DNE – »GEODEZIJA PRI UPRAVLJANJU Z VODAMI«

Oglasi
Geodetski inštitut Slovenije
GeoPro
Geoizmera
Gisdata