Geodetski vestnik, Letnik 56 (2012), št. 2

Uvodnik
Anton Prosen – PREMAGAJMO PASIVIZEM

Iz znanosti in stroke

Tomaž Žagar, Dalibor Radovan - MODEL MAGNETNE DEKLINACIJE ZA SLOVENIJO

Aleš Marsetič, Žiga Kokalj, Krištof Oštir - VPLIV STISKANJA JPEG2000 Z IZGUBAMI NA KLASIFIKACIJO POSNETKOV WORLDVIEW-2

Jure Zavrtanik, Andrej Pogačnik - DILEME NA POBUDAH TEMELJEČEGA PROSTORSKEGA PLANIRANJA

Rozalija Cvejić, Matjaž Tratnik, Jana Meljo, Aleš Bizjak, Tanja Prešeren, Karin Kompare, Franci Steinman, Kim Mezga, Janko Urbanc, Marina Pintar - TRAJNO VAROVANA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN BLIŽINA VODNIH VIROV, PRIMERNIH ZA NAMAKANJE

Teja Koler Povh, Maja Žumer - RAZISKAVE O VPLIVU ODPRTEGA DOSTOPA NA CITIRANOST ZNANSTVENIH DEL

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE - IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Martina Vošnjak, Damjan Kvas – 29. SREČANJE GEODETSKIH UPRAV AVSTRIJE, SLOVAŠKE, SLOVENIJE, JUŽNE TIROLSKE, TRENTINA, ČEŠKE, MADŽARSKE IN HRVAŠKE

Mnenja in predlogi
Milan Naprudnik – ODGOVOR NA INTERVJU S PROF. DR. JANEZOM MARUŠIČEM, OBJAVLJEN V DELOVI PRILOGI ZNANOSTI V ČETRTEK, 12. APRILA 2012

Izobraževanje in šolstvo
Teja Japelj – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 3. 2012 DO 31. 5. 2012
Jernej Nejc Dougan – STROKOVNA EKSKURZIJA DRUŠTVA ŠTUDENTOV GEODEZIJE

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec, Aleš Lazar – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV, JULIJ-SEPTEMBER 2012

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
Vesna Mikek – ODKRIVAMO GORIŠKA BRDA
Ivana Kotnik, Helena Kokalj – DEVETI TRADICIONALNI PLANINSKI POHOD – KOŠENJAK 2012
Melita Rataj – DOLENJSKO GEODETSKO DRUŠTVO V BELI KRAJINI
Lija Šušteršič – 9. VSESLOVENSKI GEODETSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI NA MIVKI
Peter Golob – 18. TRADICIONALNO SREČANJE NA KRIMU
Marijan Jelenc – KAKO JE NASTAJALA DANAŠNJA DRUŽBA »VINSKA KLET GORIŠKA BRDA«
41. GEODETSKI DAN – DOLENJSKE TOPLICE, 19. IN 20. OKTOBER 2012 - GEODEZIJA PRI UPRAVLJANJU Z VODAMI; DRUGA NAJAVA GEODETSKEGA DNE

Oglasi
Geoizmera
GeoPro
Gisdata
Geodetski inštitut Slovenije