Izvleček

Razlika in vrednost težnostnega potenciala v Južni Afriki se ocenjujeta na štirih temeljnih referenčnih točkah, in sicer s primerjavo z mednarodnim višinskim referenčnim sistemom IHRS. Predvideva se, da obstajajo razlike med višinskim datumom Južne Afrike (WP) in globalnim višinskim datumom (W0). V raziskavi je bil uporabljen pristop rešitve problema geodetskega robnega pogoja za eno točko (angl. geodetic boundary value problem – GBVP), kjer smo z Brunsovo enačbo ocenili vrednost anomalije višine po teoriji Molodenskega iz tako imenovanega motečega potenciala (TP). Na obravnavanih mareografih v Južni Afriki je težnostni potencial odstopal od globalnih referenčnih vrednostih za naslednje vrednosti: Cape Town 0,589 m2s-2, Port Elizabeth -1,993 m2s-2, East London -2,593 m2s-2, Durban 2,154 m2s-2. Odmik višinskega datuma na obravnavanih točkah glede na mednarodni višinski referenčni sistem je tako 6,013 centimetra v Cape Townu, -20,347 centimetra v Port Elisabethu, -26,478 centimetra v East Londonu in 21,996 centimetra v Durbanu. Ugotovljene razlike se lahko uporabljajo za uskladitev višinskega datuma Južne Afrike z mednarodnim višinskim referenčnim sistemom.

Ključne besede: geoid, kvazigeoid, težnostni potencial, višinski datum, moteči potencial, anomalija višine