Izvleček

V prispevku obravnavamo množično določitev vrednosti stanovanj, za kar smo na podlagi podatkov trga nepremičnin razvili model množičnega vrednotenja stanovanj v Republiki Sloveniji. Pri tem smo uporabili generalizirane aditivne modele. V prispevku podrobneje predstavljamo izgradnjo tega modela, v eksperimentalnem delu raziskave pa je izvedena analiza rezultatov ocenjevanja tržnih vrednosti stanovanj dveh modelov, pri katerih je odvisna spremenljivka (cena stanovanja) porazdeljena po Gaussovi ter gama porazdelitvi. Posebej smo obravnavali vpliv trenutka prodaje stanovanja na transakcijsko ceno. Rezultate modela smo primerjali tudi z rezultati modela množičnega vrednotenja v Republiki Sloveniji, ki se izvaja ciklično, iterativno in katerega rezultati so odvisni od rezultatov (in modelov množičnega vrednotenja) predhodnih ciklov vrednotenja.

Ključne besede: tržna vrednost, trg nepremičnin, množično vrednotenje, GAM, SPAR, cena stanovanj