Izvleček

V delu je ovrednotena uporabnost različnih modelov transformacije koordinat med lokalnim in globalnim geodetskim datumom. Rezultati raziskave nakazujejo, da je ob zadostni gostoti veznih točk najboljši model transformacije z gridnim modelom pomikov. Transformacija, izvedena z uporabo omejenega števila veznih točk, ki ne odražajo realnega stanja izmeritvene mreže nekega območja, ne omogoča odstranitve različnih in neenakomerno razporejenih geometričnih napak, prisotnih v prostorskih podatkih. Neizogibna posledica tega je slabša natančnost transformiranih podatkov. Rezultati raziskave na testnem območju katastrske občine na območju Sarajeva kažejo, da daje transformacija z gridnim modelom pomikov optimalne gostote veliko boljše rezultate kot transformacija z uporabo gridnega modela pomikov, ki se sedaj uradno uporablja v Federaciji Bosne in Hercegovine.

Ključne besede: geodetski datum, transformacija koordinat, modeliranje grida pomikov, ocena položajne natančnosti