Izvleček

V prispevku predstavljamo rezultate analize turističnih dejavnosti v okrožjih in občinah čezmejne regije ob meji med Litvo in Poljsko, in sicer z vidika čezmejnega povezovanja. Cilj raziskave je bil izvesti analizo prostorskih interakcij turističnih tokov v navedeni regiji ter oceniti stopnjo čezmejne povezanosti na območju. Izbrana metodologija vključuje primerjalno analizo statističnih podatkov ter razvoj in analizo rezultatov dveh gravitacijskih modelov, pri čemer eden temelji na oceni turističnih tokov, kjer je predvidena prenočitev, drugi pa vključuje določitev mej lokalnih trgov, opredeljenih z glavnimi turističnimi središči, v obravnavani regiji. Rezultati analize so pokazali asimetrijo razvoja turizma v obmejnih regijah dveh držav, vendar je določitev mej območij lokalnih turističnih trgov pokazala na stalen proces povezovanja v tej čezmejni regiji. Izkazalo pa se je, da predlagan gravitacisjka funkcija, ki temelji na oddaljenosti, ni najbolj primerna za modeliranje turističnih tokov iz večjih mest do turističnih središč zaradi pomanjkljivosti uporabljenih statističnih podatkov, kjer ni mogoče ločiti med enodnevnimi obiski in tistimi s prenočitvijo.

Ključne besede: čezmejno povezovanje, gravitacijski model, skupni trg