Izvleček

V noči med 29. in 30. oktobrom 2018 je več gozdnih območij v Sloveniji in severni Italiji prizadel močan vetrolom. V članku predlagamo novo metodologijo za identifikacijo območij vetroloma. Predlagamo nova indeksa: PCA-CI za identificiranje območij večjih sprememb in PCA-WI za identificiranje območij vetroloma na podlagi časovne vrste podatkov C-SAR satelita Sentinel-1. V primerjavi z dosedanjimi študijami identificiranja vetrolomov predlagana metodologija ne odšteva kanalov dvopolnih in enopolnih kombinacij VH-VV, temveč predlaga nov pristop z multivariantno transformacijo zmanjševanja dimenzionalnosti časovnih vrst posameznih dvopolnih in enopolnih kombinacij v dveh obdobjih.

Ključne besede: vetrolom, časovna vrsta, SAR, C-SAR, radar, Sentinel-1, daljinsko zaznavanje