Izvleček

Elektronski teodoliti kot samostojni instrumenti za merjenje kotov se v omejenem obsegu še vedno izdelujejo in aktivno uporabljajo po vsem svetu, čeprav prevladuje mnenje, da so zastareli in ob sodobnih tahimetrih že leta neuporabni. V članku podajamo pregled zgodovinskega razvoja teh instrumentov v zadnjih 55 letih. Na podlagi podrobne analize konstrukcije, zmogljivosti, funkcionalnosti in natančnosti smo elektronske teodolite razvrstili v tri skupine – enostavni, univerzalni in precizni. Opisane so osnovne značilnosti posameznih skupin.

Ključne besede: elektronski teodolit, razvoj, klasifikacija, geodetska tehnologija