Izvleček

Horizontalna sestavina državnega prostorskega referenčnega sistema Slovenije temelji na EUREF GPS-izmerah pasivne GNSS-mreže EUREF-točk v letih 1994–1996. Obe državni aktivni GNSS-mreži – SIGNAL in kombinirana geodetska mreža 0. reda – sta bili vzpostavljeni naknadno, kar povzroča neskladnost koordinat GNSS-točk. Poleg tega naj bi po dobrih dveh desetletjih od vzpostavitve državnega horizontalnega referenčnega koordinatnega sistema (D96) temu ‘potekel rok trajanja’ tudi zaradi precej dejavne tektonike. V letu 2016 je bila izvedena nova EUREF GNSS-izmera z namenom preveriti in izboljšati kakovost koordinat GNSS-točk v Sloveniji. Prinesla je novo realizacijo ETRS89 v Sloveniji – geodetski datum D17. Slednji zaradi prevelikih koordinatnih razlik glede na D96 ni bil uveljavljen neposredno. Izbran je bil pragmatičen pristop, ki kot se le dá malo spremeni obstoječe koordinate, vendar pa upošteva tudi dejanske spremembe v fizičnem prostoru in odpravlja nastala trenja v GNSS-mrežah. Nove koordinate temeljijo tako na stari (D96) kot tudi novi (D17) realizaciji ETRS89 in so dobile oznako D96-17. Glede na zahtevano natančnost izmere v zemljiškem katastru ostanejo vse doslej določene koordinate zemljiškokatastrskih točk nespremenjene. Glavna korist posodobitve koordinat v ključnih GNSS-mrežah v državi je višja natančnost in točnost določanja položajev v prihodnje.

Ključne besede: D96-17, ETRS89, EUREF, geodetski datum, koordinatni sistem, referenčni sestav