Izvleček

V prispevku predstavljamo spremeljivost ANOVA-varianc časovnih vrst GPS-koordinat. Za namene analize smo določili koordinate na podlagi dvojnih faznih razlik opazovanj GPS z uporabo ionosferskega vpliva proste linearne kombinacije opazovanj (L0), ob faznih nedoločenostih, določenih v množici naravnih števil. Namen raziskave je bil ugotoviti značilnosti časovno spremenljivega obnašanja ANOVA-varianc časovne vrste koordinat in izkazalo se je, da je v časovnih vrstah koordinat prisoten sezonski vpliv. V primerjavi dnevnih in mesečnih koordinat so bile za dnevno določitev koordinat zaznane večje razlike med vrednostmi ANOVA-varianc. Pri izračunih smo uporabili podatke štirilenih opazovanj GPS za bazni vektor dolžine 40 kilometrov, pri čemer so bila opazovanja izvedena v obdobju nizke in tudi povečane Sončeve aktivnosti.

Ključne besede: kratkoročno večpotje, vpliv troposfere in ionosfere, ANOVA, določenje položaja z GPS, sezonski vpliv