Izvleček

V članku je predstavljen postopek komasacije, s poudarkom na uporabi geografskih informacijskih sistemov (GIS), na Češkem. V primerjavi z zahodnoevropskimi državami so sodobne komasacije v državah Srednje Evrope novost, kar pomeni, da ni stalnega razvoja oziroma preteklih izkušenj, na katerih bi gradili. To pa prinaša tudi priložnosti za uvajanje sodobnih pristopov, kot je vključitev GIS-rešitev v sam postopek komasacije. Načrtovanje komasacij na Češkem je praviloma izvedeno s programsko opremo CAD, v prispevku pa je predstavljena možnost uporabe GIS pri komasacijah, pri čemer je posebej izpostavljen pomen standardizacije podatkov. Standardizacija omogoča samodejno obdelavo podatkov in tudi njihovo veliko enostavnejšo predstavitev. V ta namen je predlagan objektno usmerjen podatkovni model za komasacijski načrt, ki vključuje načrt infrastrukturne ureditve (angl. common facility plan). Predlagani podatkovni model omogoča shranjevanje takšnega načrta v središčni podatkovni zbirki GIS. Podatkovni model, skupaj s standardizacijo, je predlog arhitekture novega GIS (geoportal) ureditvenih načrtov komasacijskih območij.

Ključne besede: geografski informacijski sistem, GIS, komasacije, komasacijski načrt, standardizacija, geoportal, prostorski podatki